SELECT MENU

Cách tính Giá điều chỉnh của Cổ phiếu trong Ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ)

Công thức điều chỉnh giá cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền được thực hiện theo Định luật bảo toàn vốn hóa và dòng tiền. Khi đó, tổng vốn hóa và tiền – trước và sau ngày giao dịch không hưởng quyền là bằng nhau. Nếu công ty trả cổ tức bằng tiền, quyền mua, cổ phiếu thưởng và cổ phiếu phát hành thêm thì giá thay đổi như thế nào. Trong bài viết này, Nhật Cường sẽ chia sẻ với các bạn về chủ đề Cách tính giá điều chỉnh của cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền.

Cách tính giá điều chỉnh của cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền.

Cách tính giá điều chỉnh của cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền.

Công thức: P’ = (P + P­a  x a – C) / (1 + a + b)

P Giá cổ phiếu trước khi thực hiện quyền
P’ Giá cổ phiếu sau khi thực hiện quyền

(bao gồm cổ tức bằng tiền,quyền mua, cổ phiếu thưởng và cổ phiếu phát hành thêm)

a Giá cổ phiếu phát hành thêm
a Tỉ lệ cổ phiếu phát hành thêm
b Tỉ lệ chia cổ phiếu thưởng
C Cổ tức bằng tiền

 

 

 

Ví dụ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh – HSC (mã HCM – sàn HOSE) chia cổ tức bằng tiền 100:20 (tỷ lệ 20%), tỷ lệ cổ phiếu thưởng 100:10 (tỷ lệ 10%), tỷ lệ cổ phiếu phát hành thêm 100:30 (tỷ lệ 30%), mệnh giá quy định 10.000 VND/cổ phiếu.

Giả sử giá cổ phiếu hiện tại 100.000 đồng.

Giá cổ phiếu HCM sau khi chia cổ tức bằng tiền,cổ phiếu và phát hành thêm cổ phiếu:

P’ = (100000 + 10000 x 30% – 10000 x 20%) / (1 + 30% + 10%) = 71428.6 (đồng)

Mua/bán cổ phiếu xong có bán/mua được ngay không? Bao lâu Cổ phiếu/Tiền về Tài khoản? Thế nào là ngày T+2?

Ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ), Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) – Ngày chốt danh sách

Trên đây, Nhật Cường đã chia sẻ với các bạn về chủ đề Cách tính giá điều chỉnh của cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền. Nhà đầu tư muốn mở tài khoản chứng khoán và muốn được tham khảo những mã cổ phiếu tăng giá tốt nhất thị trường chứng khoán hiện tại như danh mục đầu tư cổ phiếu của Nhật Cường vui lòng liên hệ với mình để được tư vấn chi tiết hơn.

BÌNH LUẬN()

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

0912 842 224