Kỹ năng Đầu tư

Đầu tư chứng khoán cũng giống như nhiều lĩnh vực kinh doanh khác trên thương trường. Để thành công thì nhà đầu tư cũng cần phải có những kỹ năng đầu tư vững chắc như: cách quản lý danh mục đầu tư, biết nhận định những tiềm năng/rủi ro của cổ phiếu, tuân thủ kỷ luật chốt lời/cắt lỗ, thành thạo cách sử dụng những loại lệnh.