SELECT MENU

Chứng Quyền

Chứng Quyền là gì? Chứng quyền có đảm bảo (Covered warrant – CW) là gì?

Giới thiệu Chứng Quyền, Chứng quyền có đảm bảo (Covered warrant – CW)

Chứng quyền là một loại chứng khoán dựa trên cổ phiếu hoặc trái phiếu, cho phép nhà đầu tư quyền có thể mua được cổ phần của công ty phát hành ra nó với giá xác định...

Đọc thêm...

Những điều Nhà đầu tư cần biết khi tham gia Chứng quyền

Những điều Nhà đầu tư cần biết khi tham gia Chứng quyền

Sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (CW) đang mang lại làn gió mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Sản phẩm mới này được đánh giá là công cụ đầu tư có tính linh hoạt...

Đọc thêm...

0912 842 224