SELECT MENU

110

Đánh giá Cổ phiếu ACV – Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

KQKD Q1 khả quan và triển vọng trung hạn tích cực.

 • ACV (Khả quan) đã công bố KQKD Q1 khả quan với doanh thu thuần đạt 4.439 tỷ đồng (tăng 12,9% so với cùng kỳ) và LNTT tăng tăng mạnh lên 2.473 tỷ đồng (tăng 107,5% so với cùng kỳ).
 • Lợi nhuận tăng mạnh chủ yếu nhờ lỗ tỷ giá trong kỳ giảm. Nếu không tính ảnh hưởng từ tỷ giá và lợi nhuận khác, thì LNTT từ hoạt động kinh doanh chính đạt 2.415 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ.
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

 • Cho năm 2019, Công ty đặt kế hoạch doanh thu hoạt động khai thác cảng tăng trưởng 10,3% đạt 17,800 tỷ đồng và LNTT tăng trưởng 8,1% đạt 8.190 tỷ đồng.
 • Các hoạt động đầu tư trong năm 2019 gồm: (1) Nâng cấp các nhà ga nội đại và mở rộng phòng chờ xe bus trong nhà ga quốc tế tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, và xây dựng các nhà ga mới T2 tại các Sân bay Quốc tế Phú Bài, Cát Bi và Vinh. (2) Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đối với các dự án sẽ được khởi công vào năm 2020 bao gồm xây dựng nhà ga T3 tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất và nhà ga T2 tại Sân Bay Chu Lai. (3) Mở rộng khu đỗ tàu bay ở Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, Vinh, Cát Bi và Phú Bài, và nâng cấp khu đỗ ở Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất và (4) Hoàn tất báo cáo nghiên cứu khả thi cho giai đoạn 1 của Sân bay Quốc tế Long Thành và trình Quốc hội báo cáo khả thi này tại kỳ họp vào tháng 10 năm nay.
 • Cơ chế đề án khu bay được kỳ vọng sẽ hoàn tất vào nửa cuối năm nay. Và quá trình bảo dưỡng đường băng sẽ được thực hiện trong mùa thấp điểm năm nay, tức là cuối Q3 hoặc đầu Q4.
 • Thời gian niêm yết dự kiến sẽ được công bố tại ĐHCĐTN sắp tới, tổ chức vào tháng 6
 • HSC giữ nguyên dự đoán doanh thu thuần đạt 17.510 tỷ đồng (tăng trưởng 8,8%), LNTT đạt 8.674 tỷ đồng (tăng trưởng 14,5%) và LNST đạt 6.939 tỷ đồng (tăng trưởng 12,9%).
 • Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 93.000 đồng/cổ phiếu, tương đương EV/EBITDA dự phóng 2019 là 16,6 lần.
 • Tiếp tục đánh giá Khả quan.

ACV (Khả quan) đã công bố KQKD Q1 khả quan với LNTT từ hoạt động kinh doanh chính tăng 13,4% so với cùng kỳ nhờ phí dịch vụ và số lượng hành khách tăng – Doanh thu thuần đạt 4.439 tỷ đồng (tăng 12,9% so với cùng kỳ) và LNTT tăng tăng mạnh lên 2.473 tỷ đồng (tăng 107,5% so với cùng kỳ). Lợi nhuận tăng mạnh chủ yếu nhờ lỗ tỷ giá trong kỳ giảm.

Tuy nhiên, nếu không tính ảnh hưởng từ tỷ giá và lợi nhuận khác, thì LNTT từ hoạt động kinh doanh chính đạt 2.415 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ từ mức 2.129 tỷ đồng trong Q1 năm ngoái. Với kết quả này, Công ty đã hoàn thành 24,9% kế hoạch doanh thu và 30,2% kế hoạch lợi nhuận năm 2019.

Kết luận nhanh – KQKD Q1 khả quan với LNTT từ hoạt động kinh doanh chính tăng 13,4% nhờ phí dịch vụ và số lượng hành khách tăng. Cho năm 2019, Công ty đặt kế hoạch doanh thu từ hoạt động cảng hàng không là 17.800 tỷ đồng (tăng trưởng 10,3% so với năm ngoái) và LNTT đạt 8.190 tỷ đồng (tăng trưởng 8,1% so với năm ngoái). Trong khi đó, HSC duy trì dự báo của mình với doanh thu thuần đạt 17.510 tỷ đồng (tăng trưởng 8,8%), LNTT đạt 8.674 tỷ đồng (tăng trưởng 14,5%) và LNST đạt 6.939 tỷ đồng (tăng trưởng 12,9%). Chúng tôi cũng dự báo EBITDA đạt 11.697 tỷ đồng (tăng trưởng 11%); tương đương EV/EBITDA là 14,2 lần. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu ACV là 93.000đ; tương đương EV/EBITDA dự phóng năm 2019 là 16,6 lần. Tiếp tục duy trì đánh giá Khả quan.

Doanh thu dịch vụ hàng không đạt 3.537 tỷ đồng (tăng 12,7% so với cùng kỳ), đóng góp 79,7% doanh thu thuần, xấp xỉ với tỷ lệ đóng góp trong Q1 năm ngoái.

Doanh thu từ dịch vụ hành khách đạt 2.425 tỷ đồng (tăng 6,8% so với cùng kỳ), đóng góp 68,6% tổng doanh thu từ dịch vụ hàng không (cùng kỳ năm ngoái là 72,4%). Phí dịch vụ hành khách nội địa và số lượng hành khách nội địa tăng đã gần như bù đắp cho sự sụt giảm ở số lượng hành khách quốc tế, cụ thể:

–  Trong Q1 năm  nay, ACV tiếp nhận phục vụ 24,3 triệu hành khách (tăng 1,1% so với cùng   kỳ), thấp hơn tổng lượng hành khách tại Việt Nam là 27,8 triệu hành khách (tăng 9,1% so với cùng kỳ). Lý do chính là việc chuyển hành khách quốc tế sang cảng hàng không quốc tế mới Đà Nẵng – DAD từ tháng 5/2017 và Cam Ranh – CXR từ tháng 7/2018. Số lượng hành khách nội địa của ACV tăng 6,8% so với cùng kỳ lên 17,2 triệu lượt trong khi số lượng hành khách quốc tế giảm mạnh 10,7% so với cùng kỳ xuống còn 7,1 triệu lượt.

–              Phí dịch vụ hành khách nội địa bình quân tăng 24,1% so với cùng kỳ từ 72.432đ/hành khách trong Q1 năm ngoái lên 89.909đ/hành khách trong Q1 năm nay trong khi phí dịch vụ hành khách quốc tế giữ nguyên so với cùng kỳ.

Doanh thu từ phí an ninh sân bay tăng 28,7% so với cùng kỳ đạt 380 tỷ đồng, nhờ phí soi chiếu an ninh sân bay tăng mạnh. Cụ thể:

–              Phí soi chiếu an ninh sân bay bình quân tăng 33% so với cùng kỳ đối với khách nội địa từ 13.636 đồng/hành khách lên 18.181đ/hành khách. Phí này tăng 33% từ ngày 1/4/2018. Phí soi chiếu an ninh sân bay đối với với khách quốc tế giữ nguyên ở 2 USD/hành khách.

–              Lượng hàng tiếp nhận xử lý nội địa tăng nhẹ 1,5% so với cùng kỳ lên 125.496 tấn; còn lượng hàng tiếp nhận xử lý quốc tế tăng 4,5% so với cùng kỳ lên 233.037 tấn.

Doanh thu dịch vụ hàng không khác gồm doanh thu phục vụ mặt đất và hoạt động khác đạt 731,6 tỷ đồng (tăng 28,2% so với cùng kỳ).

Doanh thu dịch vụ phi hàng không đạt 910,5 tỷ đồng (tăng 13,8% so với cùng kỳ); trong đó doanh thu từ phí dịch vụ phi hàng không tăng 13,5% so với cùng kỳ đạt 505,3 tỷ đồng và doanh thu bán lẻ tăng 14,1% so với cùng kỳ đạt 405,2 tỷ đồng. Chúng tôi tính toán doanh thu dịch vụ phi hàng không trên mỗi hành khách là khoảng 1,61 USD (tăng 17,6% so với cùng kỳ và tăng 10,3% so với đầu năm). Cuối cùng, doanh thu dịch vụ phi hàng không đóng góp 20,5% trong tổng doanh thu thuần (Q1/2018 là 20,3%).

Phí dịch vụ tăng giúp tỷ suất lợi nhuận gộp tăng – Trong Q1/2019, lợi nhuận gộp đạt 2.298  tỷ đồng (tăng 14,4% so với cùng kỳ) và tỷ suất lợi nhuận gộp tăng từ 51,1% trong Q1/2018 lên 51,8%. Ở đây có một số nhân tố tác động là:

–              Phí dịch vụ sân bay tăng như đề cập ở trên.

–              Chi phí khấu hao giảm nhẹ 3,9% so với cùng kỳ xuống còn 1.006 tỷ đồng.

Theo đó, tỷ suất lợi nhuận của dịch vụ hàng không và dịch vụ phi hàng không (không bao gồm bán lẻ) cải thiện từ 52,7% cùng kỳ năm ngoái lên 53,1%. Tỷ suất lợi nhuận mảng bán lẻ cũng cải thiện mạnh từ 35,5% trong Q1/2018 lên 39,3%.

Lợi nhuận tài chính cải thiện mạnh đạt 404,1 tỷ đồng từ lỗ tài chính 637,8 tỷ đồng trong cùng kỳ 2018 – Chủ yếu nhờ tỷ giá JPY/VND giảm trong kỳ. Theo đó doanh thu HĐ tài chính tăng 31,5% so với cùng kỳ và chi phí tài chính giảm 97,4% so với cùng kỳ.

–              Doanh thu HĐ tài chính tăng mạnh lên 429 tỷ đồng (tăng 31,5% so với cùng kỳ) nhờ lãi tiền gửi tăng 23,8% so với cùng kỳ cộng với lãi tỷ giá chưa thực hiện 52,7 tỷ đồng (Q1 năm ngoái không có lãi tỷ giá chưa thực hiện).

–              Chi phí tài chính giảm xuống chỉ còn 24,9 tỷ đồng từ 964,1 tỷ đồng trong Q1/2018. Trong đó, chi phí lãi vay giảm nhẹ 3,1% so với cùng kỳ xuống còn 23,4 tỷ đồng trong khi lỗ tỷ giá chưa thực hiện không còn xuất hiện trong kỳ trong khi Q1/2018 khoản này là 930,4 tỷ đồng.

–              Tại thời điểm cuối Q1/2019, vay nợ thuần bằng đồng JPY là 71,4 tỷ JPY (giảm 0,5% so với đầu năm). Tỷ giá JPY/VND đã giảm 0,5% trong Q1/2019. Theo đó ACV đã hạch toán lãi tỷ giá là 56,2 tỷ đồng so với khoản lỗ tỷ giá 936,2 tỷ đồng trong Q1/2018.

Lợi nhuận từ công ty liên kết tăng nhẹ 9,5% so với cùng kỳ – Trong Q1/2019, lợi nhuận từ các công ty liên kết đạt 92,6 tỷ đồng (tăng 9,5% so với cùng kỳ). Chủ yếu do lợi nhuận của SGN và SAS tăng mạnh.

Ngoài ra, ACV nắm 49,1% cổ phần SAS (Upcom), là doanh nghiệp kinh doanh cửa hàng bán lẻ miễn thuế. Trong Q1/2019, LNST của SAS đạt 83,9 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ.

Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu thuần tăng từ 6,7% cùng kỳ năm ngoái lên 7,3% – Chi phí bán hàng & quản lý của ACV là 323,3 tỷ đồng (tăng 23% so với cùng kỳ). Trong đó, chi phi bán hàng tăng mạnh 27,7% lên 94,6 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí nhân viên tăng 27,3% so với cùng kỳ và chi phí nhượng quyền tăng 25,9% so với cùng kỳ và chi phí khác tăng 36,8% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý tăng 21,4% so với cùng kỳ lên 228,8 tỷ đồng. Trong đó chi phí nhân viên tăng nhẹ 8,6% so với cùng kỳ, chi phí phúc lợi tăng tăng gấp đôi so với cùng kỳ còn chi phí khác tăng 7,9% so với cùng kỳ.

Nhờ lỗ tỷ giá chưa thực hiện giảm mạnh và tỷ suất lợi nhuận gộp tăng cộng với lợi nhuận từ công ty liên kết tăng 9,5% so với cùng kỳ, LNTT của AVC tăng 107,5% so với cùng kỳ – LNTT đạt 2.473 tỷ đồng (tăng 107,5% so với cùng kỳ) và LNST đạt 1.997 tỷ đồng (tăng 104,9% so với cùng kỳ). Nếu không tính lãi/lỗ tỷ giá và thu nhập khác, thì LNTT từ hoạt động kinh doanh chính đạt 2.415 tỷ đồng (tăng 13,4% so với cùng kỳ) và EBITDA đạt 2.980 tỷ đồng (tăng 9,8% so với cùng kỳ).

Theo đó KQKD Q1 đã hoàn thành được 24,9% kế hoạch doanh thu và 30,2% kế hoạch LNTT đề ra cho cả năm.

Về doanh thu lợi nhuận từ tài sản khu bay trong Q1/2019 – Do quá trình đàm phán về tài sản khu bay vẫn chưa hoàn tất, nên ACV đã không hạch toán doanh thu từ tài sản khu bay (doanh thu từ phí cất hạ cánh và chi phí liên quan). Dưới đây là nhận định của chúng tôi về hoạt động của tài sản khu bay trong Q1/2019.

–              Doanh thu từ phí cất hạ cánh đạt 666,9 tỷ đồng (tăng 11,9% so với cùng kỳ).

–              Số chuyến bay tăng 3,4% so với cùng kỳ lên 160.049 chuyến với số chuyến bay quốc tế giảm 7,4% so với cùng kỳ còn 45.967 chuyến và số chuyến bay nội địa tăng 8,5% so với cùng kỳ lên 114.082 chuyến.

–              Lợi nhuận từ phí cất hạ cánh đạt 387,7 tỷ đồng (tăng 12,5% so với cùng kỳ); tỷ suất lợi nhuận đạt 57% (Q1/2018 đạt 59,1%).

Cho năm 2019,  Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu (bao gồm thu nhập tài chính) là 19.127 tỷ đồng (tăng trưởng 9,3%) và LNTT đạt 8.190 tỷ đồng (tăng trưởng 8,1%), trong đó doanh thu hoạt động cảng hàng không được đặt kế hoạch là 17.800 tỷ đồng (tăng 10,3% so với cùng kỳ). Các giả định của Công ty như sau:

–              Công ty đặt kế hoạch phục vụ 98,4 triệu lượt hành khách (tăng 3,4%), trong đó hành khách quốc tế là 28,1 triệu lượt (giảm 0,7%) và hành khách nội địa là 70,3 triệu lượt (tăng 5,1%).

–              Tổng lượng hàng hóa tiếp nhận xử lý dự kiến đạt 1,6 triệu tấn (tăng 5,7%), gồm 1 triệu tấn hàng hóa quốc tế (tăng 3,5%) và 0,6 triệu tấn hàng hóa nội địa (tăng 9,5%).

–              Số lần cất hạ cánh là 617.000 lượt (tăng 2,4%) do số chuyến quốc tế giảm 2,5% còn 181.000 chuyến và số chuyến nội địa tăng 4,5% đạt mức 436.000 chuyến.

Cổ tức tiền mặt giữ ổn định ở 900 đồng – Cho năm 2018 và 2019, Công ty đề xuất chi trả 900 đồng/cổ phiếu/năm; tương đương tỷ lệ cổ tức/giá chỉ là 1,1%.

Hoạt động đầu tư trong năm 2019:

 1. Nâng cấp và xây dựng nhà ga mới
 • 5 dự án sẽ được đầu tư trong năm nay bao gồm: (1&2) nâng cấp và mở rộng nhà ga nội địa và phòng chờ xe buýt trong nhà ga quốc tế tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, và xây dựng các nhà ga mới T2 tại các Sân bay Quốc tế Phú Bài, Cát Bi và Vinh.
 • Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đối với các dự án sẽ được khởi công vào năm 2020 bao gồm xây dựng nhà ga T3 tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất vào Q1/2020, và nhà ga T2 tại Sân Bay Chu Lai.
 1. Mở rộng khu đỗ tàu bay ở Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, Vinh, Cát Bi và Phú Bài, và nâng cấp khu đỗ ở Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất.
 2. Hoàn tất báo cáo nghiên cứu khả thi cho giai đoạn 1 của Sân bay Quốc tế Long Thành. Công ty sẽ trình Quốc hội báo cáo khả thi này tại kỳ họp vào tháng 10 năm nay.

Trong năm 2019, chúng tôi kỳ vọng doanh thu thuần tăng 8,8% và LNST của công ty mẹ tăng 12,9% so với cùng kỳ – Chúng tôi dự đoán doanh thu thuần đạt 17.510 tỷ đồng (tăng trưởng 8,8%), LNTT đạt 8.674 tỷ đồng (tăng trưởng 14,5%) và LNST đạt 6.939 tỷ đồng (tăng trưởng 12,9%). Chúng tôi không đưa đóng góp từ tài sản khu bay vào dự báo và tất cả những  tài sản này được hạch toán ngoại bảng. Các giả định của chúng tôi gồm:

Doanh thu dịch vụ hàng không đạt 13.883 tỷ đồng (tăng trưởng 8,2%), chủ yếu nhờ số lượng hành khách tăng 3% và tác động tăng phí dịch vụ hành khách sẽ đóng góp nguyên năm. Cụ thể:

 • Tổng lượng hành khách của ACV tăng 2,2% lên 98 triệu hành khách, gồm 27,8 triệu hành khách quốc tế (giảm 1,7%) và 70,2 hành khách nội địa (tăng 5%). Lượng hành khách quốc tế giảm nhẹ chủ yếu do hành khách quốc tế được chuyển giao sang cảng hàng không quốc tế Cam Ranh mới (CXR) đi vào hoạt động từ tháng 7/2018.
 • Về cảng hàng không quốc tế DAD và CXR, chúng tôi dự báo số lượng hành khách sẽ lần lượt đạt 7 triệu (tăng 22%) và 6,5 triệu (tăng 25%). Chúng tôi giả định phí nhượng quyền sẽ cố định ở mức 12%. Nếu phí nhương quyền được điều chỉnh tăng trong tương lại sẽ giúp nâng cao lợi nhuận cho ACV.
 • Số lần cất hạ cánh tăng lên 624.589 chuyến (tăng 3.6%) gồm 194.900 chuyến quốc tế (tăng 5%) và 429.689 chuyến nội địa (tăng 3%).
 • Lượng hàng hóa chuyên chở là 1,67 triệu tấn (tăng 10%) gồm 1,07 triệu tấn hàng chuyên chở tuyến quốc tế (tăng 10%) và 0,6 triệu tấn hàng chuyên chở tuyến nội địa (tăng 10%).
 • Chúng tôi giả định ACV sẽ đóng cửa một đường băng tại Tân Sơn Nhất và một đường băng tại Nội Bài để tiến hành bảo dưỡng trong 3 tháng kể từ cuối Q3/2019.
 • Phí dịch vụ hành khách nội địa giữ nguyên từ tháng 7/2018. Tuy nhiên nếu tính tác động cả năm, phí dịch vụ hành khách nội địa bình quân năm 2019 tăng 9,3%. Trong khi đó phí dịch vụ hành khách quốc tế giữ nguyên.

Phí dịch vụ phi hàng không (bao gồm bán lẻ) sẽ tăng 3.627 tỷ đồng (tăng 10%) và chiếm 20,7% doanh thu thuần của công ty. Phí dịch vụ phi hàng không trên mỗi hành khách ước tính là 1,55 USD (tăng 6% so với cùng kỳ).

Lợi nhuận gộp sẽ tăng 14,3% đạt 8.886 tỷ đồng, trong khi đó tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ tăng lên 50,8% trong năm 2019 từ 48,3% trong năm 2018 nhờ phí dịch vụ hành khách bình quân tăng.

Lợi nhuận tài chính sẽ tăng 708,6 tỷ đồng (tăng 16,6%). Chúng tôi dự báo tỷ giá JPY/VND sẽ tăng 4% trong năm nay.

Chi phí bán hàng & quản lý đạt 1.313 tỷ đồng (tăng 10,9%), với tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu tăng 7,5% năm 2019 (từ 7,4% trong năm 2018).

Do đó chúng tôi dự đoán EBITDA sẽ đạt 11.697 tỷ đồng (tăng 11%), tương đương EV/EBITDA năm 2019 là 14,2 lần.

Tóm lại, LNTT đạt 8.674 tỷ đồng (tăng trưởng 14,5%). Nếu không tính lỗ tỷ giá và thu nhập khác, thì LNTT từ hoạt động kinh doanh cốt lõi sẽ đạt 9.290 tỷ đồng (tăng trưởng 13%).

LNST sẽ đạt 6.939 tỷ đồng (tăng trưởng 12,9%), EPS là 2.912 đồng, P/E dự phóng là 27,6 lần. Nếu không tính lỗ tỷ giá, thì EPS từ hoạt động kinh doanh cốt lõi đạt 3.358 đồng, P/E dự phóng là 23,9 lần.

Cơ chế đề án khu bay được kỳ vọng sẽ hoàn tất vào nửa cuối năm nay, nghĩa là chậm trễ 3 tháng so với kế hoạch.

Lưu ý về tài sản khu bay – Các tài sản trong khu bay gồm nhiều tài sản khác nhau được sử dụng trong phần diện tích sân bay và được sử dụng cho máy bay cất, hạ cánh và lăn, (trừ phần sân đỗ máy bay) như đường băng, đường lăn, thiết bị chiếu sáng, thiết bị định vị. Tài sản khu bay đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh của ACV thông qua doanh thu từ phí dịch vụ cất hạ cánh trong khi chi phí đi kèm gồm chi phí nhân công, chi phí thuê, chi phí sửa chữa bảo dưỡng, chi phí khấu hao, chi phí điện nước và chi phí thuê ngoài.

Qua trao đổi với Công ty, chúng tôi được biết ACV và Bộ Giao thông đã trình phương án cuối cùng lên Thủ tướng Chính phủ và chờ đợi quyết định cuối cùng.

 • HSC dự báo quyết định cuối cùng sẽ là: các tài sản khu bay sẽ thuộc sở hữu của Nhà nước, Nhà nước sẽ giao ACV quản lý tài sản này, khi đó ACV sẽ chịu trách nhiệm đối với toàn bộ lợi nhuận thu được cũng như chi phí phát sinh liên quan (gồm chi phí hoạt động và đầu tư). Tuy nhiên, toàn bộ lợi nhuận và chi phí hoạt động đối với các tài sản khu bay sẽ được hạch toán riêng rẽ trên Báo cáo KQKD của ACV.
 • ACV sẽ tài trợ vốn đầu tư cho các tài sản khu bay, phân bổ từ nguồn lợi nhuận thu được từ các tài sản khu bay mà ACV quản lý.
 • Việc xem xét thu chi đối với các tài sản trong khu bay giữa ACV và Nhà nước sẽ được thực hiện định kỳ.
 • Về giá trị, các tài sản khu bay sẽ được hạch toán là tài sản ngoại bảng.

Quá trình bảo dưỡng đường băng sẽ được thực hiện trong mùa thấp điểm năm nay (có thể là cuối Q3 hoặc đầu Q4) – Do chậm trễ trong quá trình đàm phán về cơ chế đề án tài sản khu bay, thời gian thực hiện bảo dưỡng đường băng sẽ lùi về cuối năm nay:

–              Thời gian thực hiện bảo dưỡng đường băng phụ thuộc vào việc hoàn tất về cơ chế đề án tài sản khu bay.

–              ACV cũng sẽ tiến hành sửa chữa đường băng trong mùa thấp điểm để giảm thiếu tối đa ảnh hưởng đến lộ trình các chuyến bay tại Sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài.

–              Tổng vốn chi bảo dưỡng ước tính là 4.200 nghìn tỷ đồng,

–              Thời gian bảo dưỡng sẽ kéo dài tổng cộng 4 tháng.

–              Chúng tôi lưu ý rằng ACV cho biết hai đường băng, gồm Đường bằng 25R/07L tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Đường băng 1B tại Sân bay quốc tế Nội Bài hiện đã quá tải và hoạt động quá công suất thiết kế, do đó xuất hiện các vết nứt nghiêm trọng trên bề mặt. Công ty đã đề xuất cải tạo và nâng cấp hai đường băng này trong thời gian sớm nhất có thể để đảm bảo an toàn bay và tránh đóng cửa bất ngờ dẫn đến gián đoạn các chuyến bay.

Thời gian niêm yết dự kiến sẽ được công bố tại ĐHCĐTN sắp tới, tổ chức vào tháng 6 – Chúng tôi lưu ý rằng trong BCTC năm 2018 đã kiểm toán, theo ý kiến của đơn vị kiểm toán quá trình đàm phán về cho thuê hoạt động đối với các tài sản trong khu bay là một vấn đề chưa có phương án cuối cùng. ACV sẽ không đủ điều kiện niêm yết cổ phiếu trên HSX cho đến khi vấn đề này được giải quyết. Sau khi hoàn tất đàm phán, ACV sẽ đủ điều kiện để niêm yết cổ phiếu trên HSX và dự báo có thể Công ty sẽ cố gắng hoàn tất việc niêm yết vào cuối năm nay. Việc niêm yết trên HSX cũng mở ra cơ hội để cổ phiếu ACV:

 • được thêm vào giỏ VN30 trong tương lai,
 • thêm vào giỏ các chỉ số ETF vào thời điểm phù hợp, và
 • được phép giao dịch ký quỹ sau 6 tháng niêm yết trên HSX.

Nhà ga T3 sẽ tại Sân bay quốc tế Tân Sân Nhất (SGN) sẽ khởi công xây dựng trong Q1/2020 và tăng gấp đôi công suất của Tân Sơn Nhất từ năm 2023 – Gần đây, Bộ Giao thông đã quyết định ACV sẽ là chủ đầu tư cho dự án T3. Nghiên cứu khả thi dự kiến sẽ được chấp thuận trong Q2 năm nay, quá trình xây dựng sẽ kéo dài khoảng 43 tháng và nhiều khả năng sẽ khởi công trong Q1/2020. Cụ thể, dự án T3 có tổng diện tích 100.000 m2 và dự kiến sẽ tiếp nhận 20 triệu lượt khách mỗi năm. Dự án có tổng vốn đầu tư là 11,43 tỷ đồng. Khi nhà ga T3 hoàn thiện, công suất của Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ tăng gấp đôi lên 50 triệu lượt khách mỗi năm, nhờ: (1) nhà ga T3 mới đi vào hoạt động với công suất 20 triệu khách mỗi năm, và (2) tăng công suất của hai nhà ga hiện tại (T1 và T2) từ 25 triệu lượt khách lên 30 triệu lượt khách mỗi năm.

Công ty dự kiến tăng gấp đôi công suất trong giai đoạn 2019-2025 – ACV có kế hoạch tăng gấp đôi công suất lên 185 triệu lượt khách từ nay đến năm 2025 (không bao gồm sân bay Long Thành). Cụ thể, công ty có kế hoạch:

 • xây dựng thêm 16 nhà ga mới và nâng cấp 6 nhà ga cũ. Kế hoạch mở rộng sẽ tập trung vào xây dựng các nhà ga quốc tế.
 • ACV ước tính tổng vốn cần thiết là 78 nghìn tỷ đồng, trong đó 21 nghìn tỷ đồng là chi cho khu bay và 57 nghìn tỷ đồng là đầu tư cho các nhà ga hành khách.
 • Toàn bộ vốn đầu tư là từ nguồn nội bộ theo Công ty cho biết.

Trong dài hạn hơn, chúng tôi nhìn nhận ACV như một trung tâm thương mại tính phí với lượng khách hàng nhất định – ACV hiện được xem là doanh nghiệp vận hành sân bay đơn thuần với nguồn lợi nhuận chủ yếu là từ phí dịch vụ hàng không và một phần từ bán lẻ, gồm  dịch vụ ăn uống và phụ trợ. Chúng tôi dự báo doanh thu từ dịch vụ phi hàng không sẽ đóng góp doanh thu lớn hơn trong tương lai nhờ tận dụng chi tiêu của hành khách thông qua cải thiện chất lượng hàng hóa dịch vụ, và chúng tôi cho rằng đây là sẽ động lực cho tăng trưởng tương lai.

Doanh thu dịch vụ phi hàng không trên mỗi hành khách vẫn ở mức thấp, chỉ là 1,46 USD/hành khách trong năm 2018 so với mức bình quân là 3,2 USD/hành khách trong khu vực. Chúng tôi dự báo mức doanh thu này sẽ tăng 5,9% trong năm nay và doanh thu dịch vụ phi hàng không trên mỗi hành khách sẽ tăng lên 1,55 USD.

Kết luận đầu tư

Tiếp tục đánh giá Khả quan. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 93.000 đồng/cổ phiếu, tương đương EV/EBITDA dự phóng 2019 là 16,6 lần. Tiềm năng tăng giá khoảng 16,2% từu thị giá hiện tại. Triển vọng lợi nhuận đảm bảo nhờ tốc độ tăng trưởng ổn định đối với lượng hành khách và hàng hóa cộng với phí dịch vụ sân bay tăng. Trong dài hạn hơn, mở rộng công suất cũng sẽ là động lực cho tăng trưởng của Công ty. Tuy nhiên, rủi ro dài hạn chính là tác động pha loãng khi công ty phải đối mặt với nhu cầu vốn lớn với thời gian trả nợ dài cho các dự án phát triển mở rộng. Trong ngắn hạn, động lực hỗ trợ cổ phiếu đến từ:

 1. Quá trình đàm phán các tài sản khu bay đang nhanh chóng được hoàn tất
 2. ACV sẽ sớm chuyển sàn sang HOSE.

Theo đó, chúng tôi tin rằng giá cổ phiếu sẽ có những động lực tăng trong tương lai khi có thêm nhiều nhà đầu tư tổ chức tiếp cận cổ phiếu ACV hơn.

Nguồn HSC.

Nhà đầu tư muốn mở tài khoản chứng khoán và muốn được tham khảo những mã cổ phiếu tăng giá tốt nhất thị trường chứng khoán hiện tại như danh mục đầu tư cổ phiếu của Nhật Cường vui lòng liên hệ với mình để được tư vấn chi tiết hơn.

BÌNH LUẬN()

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

0912 842 224