SELECT MENU

724

Nhận định về ĐHCĐTN – BIDV (BID Kém khả quan) đã tổ chức ĐHCĐTN năm 2018 vào tuần trước. Tại Đại hội Ngân hàng đặt kế hoạch LNTT năm 2018 là 9.300 tỷ đồng (tăng trưởng 7,33%). Cổ đông đã thông qua mức chi trả cổ tức tiền mặt cho năm 2017 là 7% mệnh giá, tương đương 700đ. Kế hoạch nâng vốn cấp 1 một lần nữa được trình tại ĐHCĐTN năm nay mà không có nhiều thông tin chi tiết.
Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID).

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID).

Nguồn: cachchoichungkhoan.com

Kết luận nhanh – Tiếp tục duy trì đánh giá Kém khả quan. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu BID là 25.500đ; tương đương P/B dự phóng là 1,5 lần; thấp hơn đáng kể so với P/B bình quân ngành là 2,23 lần. Và cũng thấp hơn nhiều thị giá hiện tại. Cho năm 2018, HSC dự báo LNTT tăng trưởng 13,5% đạt 9.835 tỷ đồng; cao hơn kế hoạch của Ngân hàng. HSC thấy BID gặp 2 vấn đề chính là: tăng trưởng kém hơn bình quân ngành và rủi ro pha loãng cao. Hệ số CAR tính theo Basel 1 của Ngân hàng mẹ chỉ là 9,01% còn hợp nhất là 10,9%. Basel 2 sẽ được áp dụng nên chúng tôi cho rằng rủi ro pha loãng là cao vì BID cần sớm nâng vốn cấp 1. Trong khi đó do BID vẫn chậm hơn các ngân hàng khác trong việc xử lý các tài sản tồn đọng nên quá trình trích lập dự phòng cho những tài sản này sẽ kìm hãm sự tăng trưởng LNTT.
 
BID đã tổ chức ĐHCĐTN năm 2018 vào ngày 21/4/2018. Cổ đông đã tham dự đông đủ và thông qua toàn bộ các tờ trình. Cụ thể:
 
Ngân hàng đặt kế hoạch tăng trưởng ở mức vừa phải – với LNTT tăng trưởng 7,33% đạt 9.300 tỷ đồng, dựa trên các giả định sau:
 
•    Cho vay khách hàng tăng trưởng tối đa 17%, và sẽ tuân theo hạn mức của NHNN.
•    Huy động khách hàng tăng trưởng 17% (điều chỉnh theo tăng trưởng cho vay khách hàng).
•    Tỷ lệ nợ xấu dưới 2%
•    Chi trả cổ tức với tỷ lệ 5-7% nhưng không nêu rõ là cổ tức tiền mặt hay cổ phiếu.
 
Các hệ số an toàn tài chính tại thời điểm cuối năm 2017 tuân thủ quy định của NHNN;
 
•    Hệ số LDR theo Thông tư 36 là 81,78% (mức trần theo quy định của NHNN cho các NHTM có vốn nhà nước là 90%).
•    Tỷ lệ vốn huy động ngắn hạn dùng để cho vay trung dài hạn là 35,5% (hiện mức trần theo quy định của NHNN cho năm 2017 hiện là 50%);
•    Hệ số CAR của Ngân hàng mẹ là 9,01% còn hợp nhất là 10,9%.
 
BID đang nỗ lực xây dựng mảng ngân hàng bán lẻ – ban lãnh đạo cũng đã chia sẻ một số thông tin liên quan đến nỗ lực chuyển trọng tâm sang mảng ngân hàng bán lẻ:
 
•    Cho vay khách hàng cá nhân tăng trưởng 35% trong năm 2017 (năm 2016 là 32%) và đóng góp 30% tổng dư nợ cho vay (năm 2016 là 25%).
•    Vốn huy động từ khách hàng cá nhân tăng trưởng 19% và đóng góp 55% trong tổng vốn huy động.
•    Lợi nhuận thuần mảng ngân hàng bán lẻ đóng góp 31% vào tổng lợi nhuận.
•    Cho vay SME tăng trưởng 31% còn huy động từ SME tăng trưởng 28%
•    BID đã phát hành tổng cộng 12,9 triệu thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, thẻ ATM (chiếm 11,5% thị phần trên thị trường phát hành thẻ).
 
Đã có 2 thành viên HĐQT từ nhiệm và 1 thành viên mới được bầu. BID vẫn chưa bầu chủ tịch HĐQT. Theo đó HĐQT nhiệm kỳ 2017-2023 hiện có 9 thành viên, trong đó ông Trần Anh Tuấn tiếp tục phụ trách điều hành hoạt động của HĐQT. Ngoài ra, dự kiến ông Trần Anh Tuấn sẽ nghỉ hưu theo luật lao động vào năm nay.
 
Ông Phạm Quang Tùng (từng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB)) được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT của BID. Chức vụ cao nhất của ông Phạm Quang Tùng tại BID là Chủ tịch của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIC).
 
Đại hội tiếp tục thông qua kế hoạch tăng vốn – thông qua phát hành 945 triệu cổ phiếu mới, tương đương tăng 27,64% vốn điều lệ. Thông tin về các phương án tăng vốn không nhiều và sau đây là ghi nhận của chúng tôi;
 
•    Phát hành 170,9 triệu cổ phiếu thường theo hình thức chào bán ra công chúng hoặc chào bán riêng lẻ (tương đương 5% vốn điều lệ năm 2017). Giá phát hành được xác định dựa trên: (1) giá định giá của tổ chức định giá và (2) giá thị trường trên cơ sở các nguyên tắc xác định được cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt.
•    Phát hành 603,3 triệu cổ phiếu thường cho NĐTNN chiến lược (tương đương 17,63% vốn điều lệ năm 2017). Ngân hàng không công bố cụ thể về NĐTNN chiến lược tiềm năng hay mức giá chào bán cho thương vụ này. Tuy nhiên, theo BID, một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến việc hoàn tất phát hành riêng lẻ là giá cổ phiếu đang tăng mạnh trong 18 tháng qua. Trên thực tế, giá cổ phiếu đã tăng 80% trong năm 2017 và tăng tới 243% từ mức thấp nhất trong năm 2016. Các NHTMCP có vốn nhà nước khó có khả năng phát hành cổ phiếu mới với mức giá thấp hơn thị giá. Và do định giá cổ phiếu hiện đã ở mức cao, có thể sẽ khó khăn hơn để thu hút được NĐT chiến lược với mức giá hợp lý.
•    Và phát hành 170,9 triệu cổ phiếu cho người lao động theo chương trình ESOP (tương đương 5% vốn điều lệ). Phần lớn các điều khoản giữ nguyên như đã được ĐHCĐTN năm ngoái phê duyệt. Trong đó, giá phát hành sẽ không thấp hơn BVPS (hiện là 14.300đ) và cổ phiếu sẽ chịu hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm.
 
Phát hành trái phiếu chuyển đổi cũng được xem xét là một phương án tăng vốn. Tuy nhiên, chúng tôi hiện không có thông tin chi tiết về cách thức phát hành cụ thể trong kế hoạch trình Đại hội phê duyệt.
 
Cho năm 2018, chúng tôi dự báo LNTT tăng trưởng 12,31% đạt 9.884 tỷ đồng. Các giả định đằng sau dự báo của chúng tôi là:
 
(1)  Chúng tôi dự báo cho vay khách hàng tăng 16,88% đạt 1.013 nghìn tỷ đồng.
(2)  Chúng tôi dự báo huy động khách hàng tăng trưởng 20% đạt 1.031 tỷ đồng.
(3)  Theo đó, hệ số LDR giảm nhẹ xuống 98,2% từ 100,7% trong năm 2017.
(4)  Chúng tôi dự báo tỷ lệ NIM tăng nhẹ 0,03% lên 3,02% từ 2,99% trong năm 2017. BID vẫn cần tăng cường huy động trung & dài hạn hơn nữa để cải thiện tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung & dài hạn do quy định đối với tỷ lệ này sẽ được thắt chặt hơn trong năm nay. Và do đó tỷ lệ NIM sẽ bị ảnh hưởng dù lợi nhuận tăng.
(5)  Chúng tôi dự báo thu nhập lãi thuần tăng trưởng 20,68% đạt 37.438 tỷ đồng.
(6)  Tổng thu nhập ngoài lãi dự báo giảm 12,77% xuống 7.033 tỷ đồng chủ yếu do chúng tôi giả định thu nhập từ thu hồi nợ xấu giảm (từ 3.278 tỷ đồng trong năm 2017 xuống 1.529 tỷ đồng trong năm 2018). Tuy nhiên, dòng thu nhập này thường khá biến động và có thể sẽ đạt cao hơn nhiều so với dự báo.
(7)  Chúng tôi dự báo tổng chi phí hoạt động tăng 15% lên 17.673 tỷ đồng.
(8)  Chúng tôi giả định BID sẽ vẫn rất quyết liệt trong công tác trích lập dự phòng trong năm nay. Và chúng tôi dự báo Ngân hàng sẽ trích lập 16.913 tỷ đồng chi phí dự phòng (tăng 13,40%). Trong đó, 12.571 tỷ đồng là dự phòng nợ xấu thông thường (tăng 30,08%) và 4.200 tỷ đồng dự phòng số trái phiếu VAMC hiện còn nắm giữ (giảm 20,81% so với năm 2016).
(9)  Tiếp đó, chúng tôi giả định tỷ lệ nợ xấu sau xử lý là 1,90%.
(10) Và dự báo hệ số CAR là 9,5% sau khi phát hành tăng vốn như đề xuất. Chúng tôi giả định BID sẽ chỉ hoàn thành 1 phương án phát hành và tăng 15% vốn cấp 1 trong năm 2018.
 
Với những giả định trên, BVPS dự phóng là 16.978đ và EPS là 1.664đ. ROAE là 13,2% và ROAA là 0,6%. Tại thị giá hiện tại là 36.500đ/cp, P/B dự phóng là 2,24 lần và P/E là 21,9 lần.
 
Kết luận đầu tư – Duy trì đánh giá KÉM KHẢ QUAN. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 25.500đ, tương đương P/B dự phóng 2018 là 1,5 lần, thấp hơn thị giá hiện tại gần 31%. Tiềm năng tăng trưởng tổng thu nhập hoạt động là rõ ràng nhưng do các tài sản có vấn đề từ trước để lại, nên tăng trưởng lợi nhuận ròng khó cao do Ngân hàng đẩy mạnh trích lập dự phòng. Do vậy, tăng trưởng lợi nhuận trong mô hình dự báo của chúng tôi kém hơn tăng trưởng tổng thu nhập hoạt động. Ngoài ra, BID vẫn cần nâng đáng kể vốn cấp 1 để chuẩn bị đáp ứng Basel 2 ngay cả sau khi Ngân hàng thành công phát hành tăng vốn trong năm 2018. Do vậy chúng tôi cho rằng rủi ro pha loãng trong tương lai là cao. Trong khi đó, một lưu ý khác là tăng trưởng tín dụng và LNTT của BID sẽ thấp hơn mức bình quân các ngân hàng trong ngành do hệ số LDR cao, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung đến dài hạn cao và dĩ nhiên là do còn tồn động nhiều tài sản có vấn đề trên BCTC bao gồm nợ xấu chưa xử lý và giá trị trái phiếu VAMC còn nắm giữ lớn. Giá cổ phiếu đã giảm trong những tuần gần đây và vẫn còn rủi ro giảm hơn nữa. 
Nguồn: Báo cáo HSC.

BÌNH LUẬN()

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

0912 842 224