SELECT MENU

697

Ghi nhận từ ĐHCĐTN – KDC đặt kế hoạch LNST tăng trưởng 42,7% trong năm nay. HSC điều chỉnh dự báo cho năm nay. Tiếp tục đánh giá Khả quan. Tập đoàn Kido (KDC Khả quan) đã tổ chức ĐHCĐTN 2017 vào thứ 4, ngày 18/4. Cổ đông tham dự đông đủ và thông qua tất cả các tờ trình. Sau đây là những ghi nhận chính của chúng tôi từ Đại hội;
Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (KDC).

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (KDC).

Nguồn: cachchoichungkhoan.com

Kết luận nhanh. Tiếp tục đánh giá Khả quan. Dựa trên dự báo mới, chúng tôi điều chỉnh ước tính giá trị hợp nhất của cổ phiếu từ 45.900đ lên 50.900đ, tương đương P/E dự phóng 2018 là 23,7 lần. Chúng tôi đã điều chỉnh tăng dự báo cho năm nay và hiện dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ tăng trưởng 36,3%. Sau thời kỳ chuyển đổi, KDC sẽ giới thiệu một số mảng kinh doanh mới trong năm nay như phân phối đường, mỳ ăn liền và gia vị. Đồng thời cũng bổ sung các sản phẩm thịt, thực phẩm đông lạnh và đồ uống mới. Công ty cũng dự kiến sẽ mua lại 51% cổ phần còn lại của Golden Hope Nhà Bè, công ty dầu ăn lớn thứ ba để củng cố vị thế trong ngành. Đây là bước quan trọng đánh dấu sự chuyển đổi của KDC trở thành doanh nghiệp hàng tiêu dùng lớn tập trung vào thực phẩm đông lạnh, thực phẩm mát, hàng khô và đồ uống. Và trọng điểm của công ty là hướng vào các phân khúc thị trường có quy mô trung bình và đang phát triển mạnh mà chưa phải đối mặt với cạnh tranh quá lớn từ các tập đoàn đa quốc gia lớn.
 
Công ty đặt kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng 42,7% trong năm 2017 – Cổ đông phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2018 với doanh thu thuần đạt 12.000 tỷ đồng, tăng trưởng 71,04% và LNTT đạt 800 tỷ đồng, tăng trưởng 42,7%. Tăng trưởng đến từ:
 
(1)  hợp nhất nguyên năm của VOC.
(2)  tăng trưởng của mảng dầu ăn (dưới thương hiệu TAC và VOC) và mảng kem (dưới thương hiệu KDF)
(3)  các mảng kinh doanh mới như thịt chế biến (dưới thương hiệu Dabeco Food) và mảng phân phối đường, mỳ ăn liền, gia vị và đồ uống.
 
Kế hoạch lợi nhuận không bao gồm gia tăng đóng góp lợi nhuận từ hợp nhất với các công ty con sau M&A trong năm nay.
 
KDC sẽ mua lại 51% cổ phần còn lại của Golden Hope Nhà Bè, công ty dầu ăn lớn thứ ba – KDC đang trong quá trình thâu tóm hoàn toàn Công ty dầu ăn Golden Hope Nhà Bè, công ty dầu ăn lớn thứ ba trong nước (sau Cafolic và TAC). Công ty này có doanh thu thuần khoảng 1.600 tỷ đồng và chiếm 5,5% thị phần. VOC hiện sở hữu 49% cổ phần của Golden Hope Nhà Bè và KDC nắm 51% cổ phần VOC. Như vậy KDC hiện đã sở hữu gián tiếp 25% cổ phần của Golden Hope Nhà Bè. KDC dự kiến sẽ mua lại 49% cổ phần còn lại để tăng tỷ lệ sở hữu lên 74% và nắm 100% quyền biểu quyết. Theo đó, tổng thị phần dầu ăn của KDC sẽ tăng từ 16% lên khoảng 21,5%.
 
Tỷ lệ chi trả trả cổ tức năm 2017 là khoảng 100% – Cổ đông cũng thông qua phương án trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt, cụ thể là 1.600đ/cp, tương đương năm 2016. Như vậy tỷ lệ chi trả cổ tức là 100% và tỷ lệ cổ tức/giá là 4,2%. Công ty mẹ KDC hiện có 1.991 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, là mức hoàn toàn đủ để chi trả 329 tỷ đồng cổ tức cũng như chi mua cổ phần của Golden Hope Nhà Bè. Cổ tức tiền mặt năm 2018 là 1.600đ/cp, tương đương tỷ lệ chi trả cổ tức là khoảng 68% LNST theo ước tính của chúng tôi.
 
Tiếp tục các thủ tục cần thiết để tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100% – Tại ĐHCĐTN năm 2017, cổ đông đã thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của NĐTNN lên 100%. Tuy nhiên, quá trình nới room đã kéo dài một thời gian và vẫn chưa hoàn tất. Do đó, tại ĐHCĐ năm nay, cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết.
 
HSC điều chỉnh tăng nhẹ dự báo LNST năm 2018 và hiện dự báo mức tăng trưởng 36,3% – Chúng tôi điều chỉnh tăng 7% dự báo doanh thu thuần năm 2018 từ 9.722 tỷ đồng lên 10.406 tỷ đồng (tăng trưởng 14,5%) và điều chỉnh tăng 3,8% dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ từ 445 tỷ đồng lên 462 tỷ đồng (tăng trưởng 36,3%). Cụ thể:
 
•    Chúng tôi dự báo Doanh thu thuần mảng kem và sữa chua (KDF) tăng trưởng 10,4% và đạt 1.648 tỷ đồng còn LNST đạt 181 tỷ đồng, tăng trưởng 19,1%. Nhờ doanh thu từ đóng góp doanh thu lớn hơn từ kem (tăng trưởng 9% đạt 1.287 tỷ đồng) và các sản phẩm đông lạnh khác như khoai tây chiên và bánh bao (tăng trưởng 100% đạt 114 tỷ đồng).
•    Chúng tôi dự báo doanh thu thuần của TAC tăng trưởng 40,1% và đạt 6.111 tỷ đồng và LNST đạt 232 tỷ đồng, tăng trưởng 75% nhờ mảng dầu ăn tăng trưởng tốt và đóng góp quan trọng của các mảng kinh doanh mới như phân phối đường của Thành Thành Công và mỳ ăn liền của Indofoods. Chúng tôi giả định cụ thể như sau:
 
–     Mảng dầu ăn đạt doanh thu thuần 4.711 tỷ đồng, tăng trưởng 10% và LNST đạt 181 tỷ đồng, tăng trưởng 36,4% với giả định tỷ suất lợi nhuận gộp tăng từ 13%  lên 14% nhờ quản lý chi phí tốt hơn đồng thời cải thiện chất lượng sản phẩm.
–     Mảng đường bán lẻ đạt 1.140 tỷ đồng doanh thu cho năm đầu tiên và LNST đạt 43 tỷ đồng. TAC đã bắt đầu phân phối đường RE của Tập đoàn Thành Thành Công từ tháng 1 năm nay. Chúng tôi dự báo sản lượng tiêu thụ đường năm 2018 đạt 60.000 tấn, tương đương doanh thu thuần đạt 1.140 tỷ đồng.
–     Doanh thu từ mỳ ăn liền đạt 200 tỷ đồng cho năm đầu tiên và LNST đạt 8 tỷ đồng.
 
•    Doanh thu thuần của VOC đạt 4.793 tỷ đồng, tăng trưởng 9,2% và LNST nhìn chung không đổi đạt 321 tỷ đồng do không còn lợi nhuận từ chuyển nhượng đầu tư. Tuy nhiên, VOC sẽ hợp nhất nguyên năm vào KDC trong năm nay thay vì 7 năm như trong năm 2017.
•    Doanh thu và LNST trong năm đầu tiên của sản phẩm gia vị lần lượt là 100 tỷ đồng và 8 tỷ đồng. KDC sẽ nhập khẩu nước số từ Thái Lan và phân phối qua một công ty con có tên là Nhất Hảo.
•    Doanh thu thuần và LNST sau thuế từ các sản phẩm thịt chế biến sản xuất bởi công ty thực phẩm Dabaco lần lượt là 200 tỷ đồng và 24 tỷ dồng. Dabaco Food sẽ giới thiệu các sản phẩm mới gồm chả lụa, xúc xích, và đồ hộp trong năm nay. KDC hiện sở hữu 50% công ty này.
•    Công ty mẹ KDC cũng có kế hoạch sẽ phân phối một số sản phẩm đồ uống như trà thảo mộc, sữa đậu xanh và sữa ngô. Chúng tôi dự báo doanh thu và LNST từ mảng đồ uống này lần lượt đạt 200 tỷ đồng và 8 tỷ đồng.
•    Chúng tôi không bao gồm lợi nhuận hợp nhất từ Golden Hope Nhà Bè trong dự báo của mình.
•    Dự kiến lợi ích cổ đông thiểu số sẽ tăng đáng kể, thêm 99,9% từ 101 tỷ đồng năm ngoái lên 202 tỷ đồng năm nay do các công ty con đều tăng trưởng lợi nhuận và Vocarimex hợp nhất nguyên năm thay vì 7 tháng như năm 2017.
 
Theo đó, EPS dự phóng là 2.150đ và P/E dự phóng 2018 là 17,1 lần.
 
Triển vọng của KDC phụ thuộc vào sự tăng trưởng của các ngành kinh doanh hiện tại cộng với với sản phẩm mới nhằm tối ưu hóa việc sử dụng các nền tảng đã có – Ngoài việc tiếp tục nỗ lực tái cơ cấu TAC và cải thiện lợi nhuận của công ty này cũng như nâng cao tăng trưởng của các sản phẩm hiện hữu nói chung, thì dự kiến tăng trưởng chủ yếu sẽ từ sản phẩm mới. Với mạng lưới phân phối thực phẩm khô và thực phẩm đông lạnh đứng đầu, KDC hiện đang tích cực nâng số lượng sản phẩm phân phối qua những kênh phân phối này. Các sản phẩm gia vị, mì gói, đường bán lẻ và thịt chế biến là những nhóm sản phẩm sẽ được tung ra thị trường trong khoảng 12 tháng tới.
 
Quan điểm đầu tư. Tiếp tục duy trì đánh giá Khả quan. Dựa trên dự báo mới, chúng tôi điều chỉnh ước tính giá trị hợp nhất của cổ phiếu từ 45.900đ lên 50.900đ, tương đương P/E dự phóng 2018 là 23,7 lần; EV/EBITDA là 11,7 lần và P/B là 1,4 lần. Sau vài năm tiến hành tái cơ cấu tài sản KDC đã quay lại là một doanh nghiệp hàng tiêu dùng mạnh và chỉ tập trung vào thực phẩm và đồ uống. Với danh mục sản phẩm trải rộng từ kem & sữa chua cho đến dầu ăn và một số thực phẩm đông lạnh & thực phẩm khô mới. Chiến lược mở rộng ra mảng sản phẩm đông lạnh, sản phẩm mát, nước sốt và gia vị có vẻ rất hợp lý; cụ thể là tập trung vào những phân khúc còn manh mún và quy mô dưới 100-150 triệu USD, là chưa đủ lớn đối với các công ty đa quốc gia; thông qua kênh phân phối thuộc dạng tốt nhất cho hàng khô và hàng đông lạnh; từ đó thu hút đối tác hợp tác kinh doanh.
 
Nhận định tóm tắt KQKD – KQKD Q1 của FPT sát kỳ vọng. Triển vọng vẫn tích cực. Tiếp tục duy trì đánh giá Mua vào. FPT (Mua vào) đã công bố doanh thu Q1 đạt 4.751 tỷ đồng (giảm 51% so với cùng kỳ) và LNTT đạt 781 tỷ đồng (tăng 21% so với cùng kỳ). Doanh thu Q1 không còn đóng góp từ FPT Trading và FPT Retail nên đã giảm mạnh. Lợi nhuận tất cả các mảng chủ chốt trừ mảng quảng cáo trực tuyến tăng trưởng tốt.
 
Kết luận nhanh. Tiếp tục duy trì đánh giá Mua vào. Chúng tôi ước tính trị hợp lý của cổ phiếu FPT là 72.700đ; tương đương P/E dự phóng năm 2018 là 17,4 lần. HSC dự báo LNST năm 2018 giảm 12,8% sau khi điều chỉnh tác động từ việc bán đáng kể cổ phần tại mảng bán lẻ và phân phối. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận gộp năm 2018 sẽ tăng vì mảng phân phối với tỷ suất lợi nhuận thấp sẽ không còn hợp nhất vào KQKD của FPT. Và việc thoái vốn cũng giúp công ty thu về nguồn tiền mặt lớn và từ đó FPT sẽ trở thành công ty thuần về công nghệ. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nhận thấy tiềm năng tăng trưởng lớn của công ty với tiềm năng tăng trưởng tốt ở tất cả các mảng kinh doanh mà công ty có lợi thế cạnh tranh cao nhờ (1) chi phí thấp; (2) cung cấp độc quyền nhiều dịch vụ; (3) mô hình kinh doanh tổng hợp tham gia phần lớn các phân khúc chính trong lĩnh vực CNTT; (4) vị thế áp đảo trong nước và (5) ban lãnh đạo có tầm nhìn. Tuy nhiên room đã đầy nhưng vẫn có lô cổ phiếu lớn được NĐTNN bán ra theo thời gian.
 
Doanh thu mảng gia công phần mềm tăng mạnh – Doanh thu Q1 mảng gia công phần mềm đạt 1.675 tỷ đồng (tăng 28% so với cùng kỳ) và LNTT đạt 235 tỷ đồng (tăng 24% so với cùng kỳ). Thị trường Nhật Bản và Châu Á – Thái Bình Dương là những động lực chính góp phần vào sự tăng trưởng. Giá trị bình quân các hợp đồng mảng này đã tăng từ 10-20 triệu USD vào khoảng 2 năm trước lên 50 triệu USD gần đây. Trong Q1/2018, FPT đã ký một hợp đồng phần mềm trị giá 100 triệu USD với Innogy SE (thuộc RWE Group) cho giai đoạn 2018-2024 – là hợp đồng lớn nhất trong lịch sử 30 năm hoạt động của FPT. Theo đó, FPT sẽ cung cấp giải pháp công nghệ dựa trên nền tảng SAP, IoT và chuyển đổi kỹ thuật số cho Innogy SE.
 
Mảng dịch vụ dựa trên dự án đã có lợi nhuận – doanh thu mảng dịch vụ dựa trên dự án đạt 778 tỷ đồng và LNTT đạt 14 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 7 tỷ). Lý do ở đây là FPT ghi nhận một số hợp đồng kết thúc muộn (đáng ra kết thúc vào năm 2017), mà không phải là do có sự thay đổi căn bản trong mảng này. Triển vọng ngành này vẫn khá ảm đạm. Tổng giá trị hợp đồng đã ký trong Q1/2018 là 593 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ. FPT đã giành được hợp đồng phần mềm và dịch vụ bảo dưỡng ATM từ một số ngân hàng lớn trong Q1/2017 cho giai đoạn 2017-2019 nhưng không có hợp đồng tương tự trong Q1/2018. Giá trị hợp đồng đã ký nhưng chưa thực hiện của mảng này tính đến thời điểm cuối tháng 3 là 2.833 tỷ đồng (giảm 7,1% so với cùng kỳ).
 
Doanh thu mảng dịch vụ viễn thông tăng tốt – đạt 1.902 tỷ đồng (tăng 16% so với cùng kỳ) với LNTT đạt 288 tỷ đồng (tăng 19% so với cùng kỳ). Tỷ suất LNTT được cải thiện từ 14,7% trong Q1/2017 lên 15,1% trong Q1/2018 là nhờ không còn ảnh hưởng từ dự án chuyển đổi cáp quang (dự án này đã khiến chi phí khấu hao tăng mạnh trong giai đoạn 2014-2017).
 
•    Trong Q1, doanh thu từ dịch vụ kết nối băng thông rộng đối với cá nhân và hộ gia đình tăng khá, tăng 11% so với cùng kỳ và đạt 1.247 tỷ đồng, chủ yếu nhờ số lượng thuê bao tăng.
•    Trong khi đó các dịch vụ viễn thông không băng thông khác, bao gồm đường truyền riêng, voice, trung tâm dữ liệu và dịch vụ IPTV cũng đạt kết quả tốt với doanh thu tăng 26% so với cùng kỳ, đạt 655 tỷ đồng. Trong đó dịch vụ IPTV đóng góp chính.
 
Mảng quảng cáo trực tuyến không tăng trưởng – Doanh thu mảng quảng cáo trực tuyến đạt 108 tỷ đồng (tăng 1% so với cùng kỳ) và LNTT đạt 52 tỷ đồng (giảm 2% so với cùng kỳ).
 
Mảng phân phối và bán lẻ đóng góp 84 tỷ đồng vào LNTT – Synnex FPT và FPT Retail đóng góp 84 tỷ đồng vào LNTT Q1 của FPT. LNTT của FRT tăng 33% so với cùng kỳ còn Synnex FPT tăng khoảng 50% so với cùng kỳ do LNTT Q1/2017 đạt thấp.
 
HSC dự báo lợi nhuận năm 2018 sẽ giảm 12,8% – Cho năm 2018, chúng tôi dự báo FPT sẽ đạt doanh thu cả năm là 21,6 nghìn tỷ đồng (giảm 46,8%) do trong năm 2018 không còn hợp nhất doanh thu từ FPT Trading và FPT Retail. LNTT từ hoạt động kinh doanh chính đạt 3.726 tỷ đồng, giảm 12,8% do trong năm 2017 công ty đã ghi nhận một khoản lợi nhuận không thường xuyên 1.120 tỷ đồng từ bán cổ phần tại FPT Trading và FPT Retail. Sau thoái vốn, FPT chỉ còn nắm giữ 48% cổ phần của FPT Trading và 47% cổ phần của FPT Retail. Theo đó, doanh thu từ 2 công ty con này không còn hợp nhất vào KQKD của FPT trong năm 2018, còn đóng góp lợi nhuận từ 2 công ty này được hạch toán vào lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết tương ứng với phần sở hữu của FPT.
 
1.   Chúng tôi giả định doanh thu của mảng gia công phần mềm sẽ tăng trưởng 21% và LNTT tăng trưởng 21% – Cho năm 2018, theo mô hình lợi nhuận của mình, chúng tôi dự báo mảng gia công phần mềm có thể đạt tăng trưởng doanh thu và LNTT là 21% nhờ mở rộng hoạt động tại Hàn Quốc, là thị trường có nhu cầu lớn đối với dịch vụ gia công phần mềm phục vụ cho ngành công nghiệp ô tô.
2.   Doanh thu mảng dịch vụ dựa trên dự án bao gồm tích hợp hệ thống, giải pháp phần mềm và dịch vụ CNTT dự báo tăng trưởng 3,1% với LNTT tăng trưởng 244%. Doanh thu tăng nhờ các hợp đồng mới từ thị trường nước ngoài trong khi nhu cầu trong nước vẫn khá yếu do nguồn ngân sách eo hẹp trong khi lợi nhuận được cải thiện nhờ các hợp đồng chưa được hạch toán trước đó sẽ hoàn thiện và cho hạch toán.
3.   Lợi nhuận của mảng dịch vụ viễn thông dự báo tăng trưởng 19,2% với doanh thu tăng trưởng 13,9% – Doanh thu và lợi nhuận của mảng nội dung số tăng trưởng 20%. Doanh thu của mảng dịch vụ viễn thông tăng trưởng 13,5% còn LNTT tăng trưởng 20%. Tỷ suất lợi nhuận được cải thiện nhờ dịch vụ truyền hình trả tiền không còn lỗ trong năm 2018 (năm 2017 lỗ khoảng 150 tỷ đồng).
4.   Dự báo mảng bán lẻ đóng góp 226 tỷ đồng vào LNTT – Trong mô hình của mình, chúng tôi dự báo trong năm 2018, FPT có thể hạch toán 226 tỷ đồng vào lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết tương ứng với số cổ phần sở hữu tại FPT Retail là 47%. Chúng tôi dự báo FPT Retail sẽ đạt tăng trưởng doanh thu 26,5% và tăng trưởng LNTT 32,9% nhờ (1) có khoảng 100 cửa hàng mới đi vào hoạt động, nâng tổng số cửa hàng lên 580 cửa hàng (tăng 20,8%); (2) lợi ích kinh tế về quy mô trong quản lý hoạt động giúp giảm chi phí cố định trên mỗi cửa hàng, và (3) tỷ suất lợi nhuận gộp được cải thiện nhờ doanh số bán hàng tăng giúp cải thiện khả năng thương lượng giá với nhà cung cấp.
5.   Dự báo mảng phân phối đóng góp 161 tỷ đồng vào LNTT – Trong mô hình của mình, chúng tôi dự báo trong năm 2018, FPT có thể hạch toán 161 tỷ đồng vào lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết tương ứng với số cổ phần sở hữu tại FPT Trading là 48%. Chúng tôi dự báo mảng phân phối sẽ tăng trưởng doanh thu 6,7% và tăng trưởng lợi nhuận 7% với giả định thị trường điện thoại di động trong nước sẽ tăng trưởng khoảng 13% về giá trị trong khi thị trường các sản phẩm công nghệ giữ nguyên về giá trị so với năm 2017.
6.   Dự báo LNTT mảng giáo dục tăng trưởng 2,5% – Cho năm 2018, chúng tôi dự báo mảng giáo dục sẽ tăng trưởng 5% về doanh thu và 2,5% về LNTT với tổng số lượng học sinh nhập học tăng 5%.
 
Với những giả định trên, chúng tôi dự báo EPS là 4.172đ, theo đó P/E dự phóng 2018 là 13,2 lần.
 
Quan điểm đầu tư – Tiếp tục đánh giá Mua vào với giá trị hợp lý là 72.700đ; tương đương P/E dự phóng năm 2018 là 17,4 lần. FPT vẫn là một trong những cổ phiếu có định giá thấp nhất trên thị trường so với những cổ phiếu cùng ngành trong khu vực. Tuy nhiên, room đã đầy và thực tế gần như không có khả năng nới room nên khả năng mua vào của NĐTNN bị hạn chế. Trong khi đó cổ phiếu cũng không thu hút NĐT trong nước do thiếu lực mua vào của khối ngoại. Tuy nhiên, với định giá hấp dẫn và triển vọng tăng trưởng dài hạn rất tốt cộng với vị thế là một công ty đầu ngành công nghệ của Việt Nam, chúng tôi nhận thấy cổ phiếu FPT có giá trị lớn để đầu tư. Tỷ suất lợi nhuận gộp năm 2018 sẽ tăng nhờ mảng phân phối với tỷ suất lợi nhuận thấp sẽ không còn hợp nhất vào KQKD của FPT. Và việc thoái vốn cũng giúp công ty thu về nguồn tiền mặt lớn và từ đó FPT sẽ trở thành công ty thuần về công nghệ. Tuy nhiên do room khối ngoại đã kín và ít có khả năng FPT sẽ nới room nên việc tiếp cận cổ phiếu từ lâu đã trở nên khó khăn.
Nguồn: Báo cáo HSC.

BÌNH LUẬN()

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

0912 842 224