SELECT MENU

529

Ghi nhận tại ĐHCĐTN – Cổ đông của NLG đã thông qua toàn bộ các tờ trình tại Đại hội. HSC dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ năm 2018 tăng trưởng 24,1%. NLG (Khả quan) đã tổ chức ĐHCĐTN vào ngày 21/4. Cổ đông đã tham dự đông đủ và thông qua toàn bộ các tờ trình. Dưới đây là những ghi nhận chính:

Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG).

Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG).

Nguồn: cachchoichungkhoan.com

Kết luận nhanh. Tiếp tục đánh giá Khả quan. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu NLG là 48.500đ dựa trên định giá RNAV, tương đương P/E dự phóng 2018 là 14,8 lần. HSC dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ năm 2018 tăng trưởng 24,1%; cao hơn so với kế hoạch của công ty. NLG đang đẩy mạnh các kế hoạch triển khai dự án và bán sản phẩm trong vài năm tới với số hàng bán ra được đặt mục tiêu tăng 139% so với giai đoạn 3 năm trước. Cụ thể, NLG dự kiến hợp tác với các đối tác liên doanh Nhật Bản và dự kiến sẽ huy động vốn trong Q3. Thị trường cũng sẽ theo dõi sát các kế hoạch liên quan đến dự án Waterpoint tại Long An vì tầm quan trọng của dự án này trong việc đóng góp vào RNAV của cổ phiếu NLG. NLG là doanh nghiệp đứng đầu phân khúc nhà ở bình dân tại Việt Nam với kinh nghiệm dày dặn và hoạt động quản trị tốt.

 

NLG đặt kế hoạch năm 2018 với LNST của công ty mẹ tăng trưởng 15% – NLG đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 3.855 tỷ đồng (tăng trưởng 22%) và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 614 tỷ đồng (tăng trưởng 15%) dựa trên các giả định sau:

 

 • Sản phẩm chủ đạo Ehome S đóng góp 22% vào tổng doanh thu, tương đương 849 tỷ đồng (tăng 63,3%) và đóng góp 16% vào lợi nhuận gộp, tương đương 211 tỷ đồng.
 • Sản phẩm căn hộ Flora đóng góp 14% vào tổng doanh thu, tương đương 534 tỷ đồng (giảm 29,6%) và đóng góp 10% vào lợi nhuận gộp, tương đương 136 tỷ đồng.
 • Sản phẩm biệt thự/nhà phố Valora đóng góp lớn nhất, đóng góp 29% vào tổng doanh thu, tương đương 1.117 tỷ đồng (tăng 63,5%) và đóng góp 36% vào lợi nhuận gộp, tương đương 484 tỷ đồng.
 • Sản phẩm đất nền đóng góp 6% vào tổng doanh thu, tương đương 244 tỷ đồng (tăng 22%) và đóng góp 6% vào lợi nhuận gộp, tương đương 86 tỷ đồng.
 • Doanh thu từ bán dự án đóng góp 1.038 tỷ đồng (tăng 23,9%), tương đương 27% tổng doanh thu. Lợi nhuận gộp là 406 tỷ đồng, tương đương 30% tổng lợi nhuận gộp.
 • Doanh thu từ BĐS đầu tư là 73 tỷ đồng (giảm 12%) với lợi nhuận gộp là 30 tỷ đồng, đóng góp 2% tổng lợi nhuận gộp.

 

KQKD Q1 đạt thấp nhưng vẫn tăng so với cùng kỳ – NLG đã công bố KQKD Q1 với doanh thu thuần đạt 539 tỷ đồng (tăng 111% so với cùng kỳ và hoàn thành 14% kế hoạch cả năm) và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 31,7 tỷ đồng (tăng 50% so với cùng kỳ và hoàn thành 5% kế hoạch cả năm). Trong Q1, công ty tiếp tục bàn giao nhà tại Flora Fuji và Ehome S Phú Hữu, ghi nhận 250 tỷ đồng doanh thu. Công ty cũng đã hạch toán 182 tỷ đồng doanh thu từ dự án Valora Fuji và Valora Kikyo.

 

Kế hoạch bán hàng tích cực trong năm 2018 – NLG kỳ vọng bán được 4.494 căn (tăng 110%) trong năm nay với tổng giá trị hợp đồng là 6.346 tỷ đồng (tăng 92%) từ 4 dự án chủ chốt gồm:

 

 • Mizuki Park – là dự án 26,4 ha tại huyện Bình Chánh với quy mô 170 căn Valora và 4.676 căn hộ Flora. Dự kiến công ty sẽ mở bán 1.000 căn trong năm nay.
 • Nguyên Sơn – là dự án 11 ha tại huyện Bình Chánh với quy mô 44 căn biệt thự và 4.676 căn hộ Ehome S. Dự kiến công ty sẽ mở bán 1.000 căn trong năm nay.
 • Hoàng Nam – là dự án 8,5 ha tại quận Bình Tân với quy mô 4.617 căn hộ Flora. Dự kiến công ty sẽ mở bán 1.500 căn trong năm nay.
 • Areco –  là dự án 1,1 ha tại quận Thủ Đức với quy mô 581 căn. Dự kiến công ty sẽ mở bán toàn bộ 581 căn trong năm nay.

 

Kế hoạch đề ra cho giai đoạn 2018-2020 cũng rất tham vọng – Cụ thể trong 3 năm tới, NLG dự kiến sẽ triển khai xây dựng và bán hàng 15.800 căn nhà gồm:

 

 • 2.400 căn hộ Ehome.
 • 11.000 căn hộ Flora.
 • 2.400 căn Valora.

 

Như vậy số căn dự kiến xây dựng giai đoạn 2018-2020 cao hơn đáng kể, cao hơn 139% so với con số 6.600 căn đã được triển khai xây dựng và mở bán trong 3 năm qua (2015-2017). Công ty sẽ triển khai 3 dự án chính:

 

 • Mizuki Park (26 ha) tại Bình Chánh.
 • Hoàng Nam (8,5 ha) tại Bình Tân.
 • Waterpoint (355 ha) tại Long An.

 

Gần đây, NLG đã tổ chức lễ ký kết với 2 NĐT Nhật Bản là Hankyu Hanshin và Nishi Nippon để triển khai dự án Hoàng Nam với tỷ lệ góp vốn 50:50. Dự án này có tổng vốn đầu tư là 7.676 tỷ đồng với quy mô là 4.617 căn hộ Flora.

 

Về dự án Waterpoint, NLG cũng đang làm việc với một số NĐT Nhật Bản và kỳ vọng sẽ ký được thỏa thuận phát triển giai đoạn 1 dự án này trong Q2/2018. Công ty cũng sẽ tìm kiếm quỹ đất mới khoảng 20-50ha trong vài năm tới.

 

Công ty sẽ trả cổ tức tiền mặt 5% và cổ tức bằng cổ phiếu 10% cho năm 2018 – Cổ đông đã thông qua kế hoạch cổ tức cho năm 2018. NLG dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt 5% và cổ tức bằng cổ phiếu 10%. Công ty sẽ chi trả 2,5%; tương đương 250đ cổ tức tiền mặt đợt 1 vào tháng 12/2018. Còn lại 250đ cổ tức tiền mặt và 10% cổ tức cổ phiếu sẽ được chi trả/phát hành vào Q2/2019.

 

Cho năm 2017, công ty sẽ chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 1,89% mệnh giá và cổ tức cổ phiếu là 11,25% mệnh giá. NLG đã ứng trước cổ tức tiền mặt tỷ lệ 2,25% mệnh giá vào tháng 11 năm ngoái. Cổ tức còn lại của năm 2017 (1,89% cổ tức tiền mặt và 11,25% cổ tức cổ phiếu) sẽ được chi trả/phát hành trước cuối tháng 8/2018.

 

Chào bán cổ phiếu ra công chúng để nâng vốn – Cổ đông cũng đã thông qua kế hoạch phát hành tối đa 40 triệu cổ phiếu (tương đương 21,2% tổng số lượng cổ phiếu lưu hành hiện nay) thông qua đấu giá với giá khởi điểm thấp nhất là 22.300đ/cp (bằng 120% BVPS tại thời điểm 31/12/2017). Cổ đông đã ủy quyền cho HĐQT xác định giá khởi điểm trên cơ sở thấp hơn 30% so với mức thị giá bình quân (sau khi điều chỉnh theo số lượng cổ phiếu mới sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 11,25%). Công ty sẽ sử dụng tiền thu được từ đợt tăng vốn để đầu tư vào các dự án hiện tại, mở rộng quỹ đất và xây dựng các tài sản thương mại. NLG dự kiến tổ chức đấu giá bán cổ phần trong Q3/2018 sau khi chi trả nốt cổ tức bằng cổ phiếu cho năm 2017.

 

Chương trình phát hành cổ phiếu cho ban lãnh đạo (ESG) – Cổ đông đã thông qua nội dung phát hành tối đa 1.699.733 cổ phiếu ESG (tương đương 0,9% tổng số lượng cổ phiếu lưu hành) cho ban lãnh đạo. Công ty sẽ sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi để làm nguồn phát hành. Cổ phiếu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

 

NLG cũng đã xin ý kiến cổ đông về chương trình ESG trong giai đoạn 2018-2020. NLG dự kiến phát hành tối đa 6.315.000 cổ phiếu ESG (tương đương 2,5% tổng số lượng cổ phiếu lưu hành trong 3 năm) cho ban lãnh đạo nếu công ty có thể:

 

(1)  đạt được ít nhất 75% kế hoạch lợi nhuận hàng năm.

(2)  ROE đạt ít nhất 10% trong năm 2019 và 2020.

 

HSC dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ tăng trưởng 24,1% – Chúng tôi dự báo doanh thu thuần đạt 3.793 tỷ đồng (tăng trưởng 20%) và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 664 tỷ đồng (tăng trưởng 24,1%) dựa trên các giả định sau:

 

 • Chúng tôi giả định NLG sẽ tiếp tục hạch toán doanh thu & lợi nhuận từ một số dự án chủ chốt gồm;

 

–     Fuji Residence (360 tỷ đồng).

–     Kykio Residence (1.336 tỷ đồng).

–     Biệt thự và căn hộ Ehome S tại dự án Nguyên Sơn 11 ha (802 tỷ đồng).

–     Dalia Garden (245 tỷ đồng).

–     Bán cổ phần tại dự án Hoàng Nam, Green Hill và Waterpoint (964 tỷ đồng).

 

 • Chúng tôi ước tính NLG sẽ bán được 3.323 căn (tăng 55%) với tổng giá trị hợp đồng là 5.503 tỷ đồng (tăng 67%).
 • Chúng tôi ước tính tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ giảm còn 35,9% từ 41% trong năm 2017 do tỷ trọng đóng góp lớn hơn từ căn hộ chung cư, theo đó lợi nhuận gộp đạt 1.360 tỷ đồng (tăng 5%).
 • Lợi nhuận tài chính thuần đạt 82 tỷ đồng (tăng 25,6%) vì chúng tôi kỳ vọng công ty sẽ ghi nhận lợi nhuận đóng góp từ dự án Camellia Garden (58 tỷ đồng).
 • Chi phí bán hàng & quản lý dự báo tăng 20,9% lên 500 tỷ đồng.

 

Theo đó, EPS pha loãng dự phóng 2018 ước tính là 2.758đ, và tại thị giá hiện tại, P/E dự phóng là 11,5 lần.

 

NLG là doanh nghiệp tiên phong trong phát triển nhà ở bình dân tại Việt Nam với trọng tâm là TP HCM và vùng lân cận. Công ty có quỹ đất lớn là 526 ha tại TP HCM và các tỉnh lân cận. Quỹ đất của NLG chủ yếu nằm tại Long An được mua từ lâu với giá rất hợp lý phục vụ cho việc phát triển trong dài hạn. Tuy nhiên do dự án này cách khu trung tâm TP HCM 45 phút đi xe nên mới chỉ bắt đầu được phát triển gần đây sau một thời gian dài nằm yên.

 

Trong khi đó, quỹ đất nội đô của NLG là 77 ha và công ty dự kiến sẽ mua thêm 8-10 ha đất mỗi năm để phục vụ cho kế hoạch phát triển trung dài hạn. Chiến lược của NLG là tập trung vào phân khúc nhà ở bình dân với các dòng sản phẩm chính là:

 

(1)  Căn hộ Ehome với giá từ 30.000-50.000 USD/căn.

(2)  Căn hộ Flora với giá từ 50.000-75.000 USD/căn.

(3)  Nhà phố/biệt thự Valora với giá từ 75.000-200.000 USD/căn.

 

NLG đã hợp tác thành công với hai NĐT Nhật Bản để phát triển các sản phẩm BĐS. Đến hiện tại, công ty đã hợp tác với 2 NĐT này trong tổng công 4 dự án, gồm Flora Anh Đào, Fuji Residence, Kikyo Residence và Hoàng Nam. HSC dự báo trong 3 năm tới;

 

 • Doanh số bán hàng được sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình gộp 26%/năm.
 • Gái trị hợp đồng sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình gộp 38%/năm.
 • Tỷ suất lợi nhuận gộp dao động từ 23-35% so với mức 41% vào cuối năm 2017.
 • Doanh thu sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình gộp 16%/năm.
 • Và LNST của cổ đông công ty mẹ sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình gộp 20%/năm.

 

Dự kiến sẽ sớm có tiến triển trong phát triển dự án Waterpoint – Đối với dự án Waterpoint, NLG cũng đang làm việc với các NĐT Nhật Bản và công ty kỳ vọng sẽ ký kết bản điều khoản cơ bản cho giai đoạn đầu phát triển trong Q2/2018. Công ty dự kiến phát triển dự án thành một khu đô thị mới tập trung vào phát triển nhà ở với đầy đủ các tiện ích hỗ trợ nhằm tạo môi trường sống với nhiều không gian mở. Hiện tại, công ty đã đền bù 100% tổng diện tích đất và đã nhận quyền sử dụng 355,15 ha đất. Công ty cũng đã hoàn thành san lấp 142 ha đất và đang trong quá trình làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế để chuẩn bị cho xây dựng thực tế.

 

Quan điểm đầu tư – Duy trì đánh giá Khả quan. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 48.500đ/cp dựa trên định giá RNAV; tương đương P/E dự phóng năm 2018 là 14,8 lần. Tuy nhiên, nếu bao gồm rủi ro pha loãng từ phát hành cổ phiếu mới (gồm cổ tức cổ phiếu, chào báo ra công chúng và trái phiếu chuyển đổi), giá trị hợp lý của cổ phiếu theo ước tính của chúng tôi sẽ điều chỉnh còn 38.700đ và ở thị giá hiện tại (sau điều chỉnh cho cổ tức bằng cổ phiếu), cổ phiếu đang giao dịch với giá thấp hơn 18% so với giá trị hợp lý. NLG đã rất thành công trong phân khúc BĐS bình dân với nhiều sản phẩm từ căn hộ chung cư, nhà liền kề đến đất nền.

 

Chiến lược hợp tác với các NĐT Nhật Bản và cả Keppel Land sẽ giúp NLG tiếp cận vốn tốt hơn và qua đó tăng khả năng cung cấp nhiều loại sản phẩm hơn. Nếu NLG có thể triển khai dự án Waterpoint thì đây có thể sẽ trở thành động lực quan trọng cho giá cổ phiếu trong dài hạn

Nguồn: Báo cáo HSC.

BÌNH LUẬN()

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

0912 842 224