SELECT MENU

Đánh giá Cổ phiếu

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS).

Đánh giá cổ phiếu PVS – Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Nhận định ĐHCĐTN và KQKD Q1 – KQKD Q1 của PVS khả quan hơn kỳ vọng. Triển vọng tích cực nhờ lợi nhuận không thường xuyên. Tiếp tục duy trì đánh giá Mua vào. PVS (Mua vào) đã...

Đọc thêm...

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB).

Đánh giá cổ phiếu LPB – Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

Nhận định KQKD – LPB đã công bố LNTT Q1 chỉ tăng khiêm tốn 8,07% so với cùng kỳ. Tuy nhiên triển vọng vẫn rất tích cực. LPB (Upcom) đã công bố LNTT hợp nhất Q1 tăng 8,07% so với...

Đọc thêm...

Đánh giá cổ phiếu ACB – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu

Nhận định KQKD – KQKD Q1 của ACB rất khả quan. Triển vọng cả năm tích cực. Tiếp tục duy trì đánh giá Khả quan. ACB (Khả quan) đã công bố BCTC hợp nhất Q1/2018 với LNTT tăng...

Đọc thêm...

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID).

Đánh giá cổ phiếu BID – Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Nhận định KQKD – KQKD Q1 của BID ở mức vừa phải. Triển vọng chưa thực sự tích cực. Giá cổ phiếu đã giảm về ngưỡng hỗ trợ dài hạn. Tiếp tục duy trì đánh giá Kém khả...

Đọc thêm...

Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan (MSN).

Đánh giá cổ phiếu MSN – Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan

Nhận định KQKD Q1 và ước tính KQKD Q2 – Triển vọng Q2 của MSN khả quan với LNST tăng 211% so với cùng kỳ. Triển vọng tương lai khá. Tiếp tục đánh giá MUA VÀO. CTCP Tập đoàn Masan...

Đọc thêm...

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD).

Đánh giá cổ phiếu CTD – Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons

Nhận định KQKD tóm tắt – KQKD Q1 của CTD gây thất vọng. Triển vọng tương lai khiêm tốn. Sau khi giảm mạnh so với đầu năm, đầu năm, cổ phiếu hiện đang tạo ra vùng giá tốt....

Đọc thêm...

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB).

Đánh giá cổ phiếu MBB – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội

Nhận định KQKD – KQKD Q1 của MBB rất khả quan. Triển vọng tích cực. Tiếp tục duy trì đánh giá Mua vào. MBB (Mua vào) đã công bố KQKD Q1 rất khả quan với LNTT tăng 72,5% so với cùng...

Đọc thêm...

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền (KDH).

Đánh giá cổ phiếu KDH – Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền

Nhận định ĐHCĐTN và KQKD Q1 – KQKD Q1 không được khả quan. Triển vọng khá tích cực. Tiếp tục duy trì đánh giá Nắm giữ. KDH (Nắm giữ) đã tổ chức ĐHCĐTN vào ngày 26/4/2018....

Đọc thêm...

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS).

Đánh giá cổ phiếu PVS – Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Nhận định tóm tắt KQKD – PVS đạt KQKD Q1 tốt hơn kỳ vọng. Triển vọng khá khả quan. Nâng đánh giá lên MUA VÀO. Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam PVS...

Đọc thêm...

Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB).

Đánh giá cổ phiếu VCB – Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Nhận định về ĐHCĐTN và KQKD Q1 – KQKD Q1 của VCB khả quan. Triển vọng tích cực. Duy trì đánh giá Khả quan. Vietcombank (VCB: Khả quan) đã tổ chức ĐHCĐTN vào ngày 27/4/2018. Cổ...

Đọc thêm...

0981 93 8998