SELECT MENU

Đầu tư Chứng khoán và Mua Cổ phiếu theo Sóng Ngành

 

1. Vậy dòng dẫn sóng là gì?.

Dòng dẫn sóng là dòng thuộc cùng 1 ngành, thường có những lợi thế so sánh tương đối về một hoặc một vài yếu tố trong một thời kỳ nhất định như lợi thế về cơ bản, lợi thế từ hưởng lợi chính sách, lợi thế mang tính mùa vụ….

Khi thị trường chung đi lên thì dòng dẫn sóng là dòng lên chính của thị trường, mỗi biến động tăng giảm của dòng này đều gây hiệu ứng lan tỏa rõ rệt lên thị trường chung mà nhà đầu tư khi có thâm niên trên thị trường có thể cảm nhận được một cách khá rõ nét. Việc nhận biết được dòng dẫn sóng là rất quan trọng, ảnh hưởng lớn tới mức lợi nhuận bạn thu được trong một chu kỳ sóng bởi khi thị trường đi lên thì thường có sự phân hóa mạnh mẽ (nhất là từ năm 2016 trở về nay), không phải hầu hết các cổ phiếu đều tối ưu. Theo mình nhận thấy những năm gần đây, việc chọn đúng dòng dẫn sóng sẽ giúp nhà đầu tư đạt được mức lợi nhuận ấn tượng mà độ rủi ro thậm chí còn giảm đi so với thị trường chung.

Một số dòng dẫn sóng những năm gần đây: Dòng thép 2013 (HSG dẫn sóng), Dòng chứng khoán đầu 2014 (HCM dẫn sóng), Dòng dầu khí cuối 2014 (GAS dẫn sóng), Ngân hàng 2015 (VCB dẫn sóng), Thép 2016 (HSG dẫn sóng)

2. Cách nhận biết dòng dẫn sóng:

Điều đầu tiên là bạn phải chú ý đến độ tích lũy của cả dòng, hầu hết các dòng dẫn sóng lớn đều có sự tích lũy tốt trước đó. Việc tích lũy theo dòng có thể tích lũy theo 3 dạng mô hình phổ biến: Tích lũy nền phẳng, tích lũy dạng cốc tay cầm lớn, hoặc tích lũy dạng 2 đáy lớn. Ở Việt Nam, tích lũy nền phẳng dài là tích lũy phổ biến nhất trong những năm gần đây. Có một câu nói ” Muốn biết một tòa nhà kia cao bao nhiêu thì phải xem cái móng của nó” và cũng như vậy, trong đầu tư nếu bạn muốn biết cổ phiếu tăng bao nhiêu, trong bao lâu thì hãy nhìn đến cái nền tẳng đi lên của cổ phiếu đó.
Trong dòng dẫn sóng sẽ có một cổ phiếu đi lên trước báo hiệu cho cả dòng. Cổ phiếu đi lên đầu tiên đó chính là cổ phiếu dẫn sóng. Cổ phiếu dẫn sóng thường sẽ có tích lũy về giá tốt nhất trong dòng.
Dòng dẫn sóng thường có sự tăng trưởng đột biến về doanh thu, lợi nhuận do chu kỳ ngành, chu kỳ nền kinh tế, hoặc do hưởng lợi từ chính sách. Nhà đầu tư có thể nhận biết được thông qua kết hợp phân tích tin tức vĩ mô và đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp qua các quý. Nhìn chung mọi thứ sẽ được phản ánh vào giá vì vậy việc đọc tốt biểu đồ giá sẽ là lợi thế lớn cho nhà đầu tư nhỏ lẻ, đặc biệt là nhà đầu tư không chuyên.

BÌNH LUẬN()

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

0912 842 224