SELECT MENU

Khuyến nghị Cổ phiếu

Khuyến nghị Cổ phiếu BID – Sóng tăng trung hạn lên 38

Doanh nghiệp Ngân hàng Nhà nước cũng đã chấp thuận cho BIDV tăng vốn điều lệ từ 34.187 tỷ lên 40.220 tỷ đồng thông qua phát hành riêng lẻ cho KEB Hana Bank.Theo đó, BIDV sẽ phát...

Đọc thêm...

0912 842 224