SELECT MENU

Kiến thức cơ bản Chứng khoán

Cách đăng ký, theo dõi và hủy Quyền mua Cổ phiếu phát hành thêm

ĐĂNG KÝ QUYỀN MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM Chức năng hỗ trợ khách hàng đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm thông qua dịch vụ giao dịch trực tuyến Vi-Trade. Bước...

Đọc thêm...

Quy định giao dịch Trái phiếu

1. Phương thức giao dịch: Tất cả các giao dịch đều áp dụng phương thức thỏa thuận. Phương thức giao dịch thoả thuận bao gồm giao dịch thoả thuận điện tử và giao dịch thoả...

Đọc thêm...

Quy định giao dịch của HNX

1. Thời gian giao dịch: Phiên Giao Dịch Giờ Giao Dịch Khớp lệnh liên tục I và thỏa thuận 9h00’ đến 11h30’ Nghỉ giữa phiên 11h30’ đến 13h00’ Khớp lệnh liên tục II và...

Đọc thêm...

Quy định giao dịch của HSX – HOSE

1. Thời gian giao dịch: Phương Thức Giao Dịch Giờ Giao Dịch Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF Khớp lệnh định kỳ mở cửa và thỏa thuận 9h00’ đến...

Đọc thêm...

Cách tính và các loại phí giao dịch chứng khoán

Cách tính và các loại phí giao dịch chứng khoán

Cách tính phí giao dịch chứng khoán, phí giao dịch chứng khoán là bao nhiêu, phí giao dịch chứng khoán hsc, phí giao dịch chứng khoán công ty nào thấp nhất, phí giao dịch chứng...

Đọc thêm...

Mô hình nến Nhật

Mô hình nến Nhật

Đồ thị chứng khoán, cổ phiếu phản ánh sự biến động giá của chứng khoán, cổ phiếu theo thời gian. Việc sử dụng đồ thị thể hiện giá cả trong quá khứ và hiện tại để...

Đọc thêm...

Lưu ký chứng khoán

Lưu ký chứng khoán

Lưu ký chứng khoán thực chất là việc lưu giữ, bảo quản chứng khoán của khách hàng cả chứng khoán vật chất và chứng khoán ghi sổ. Đồng thời đối với các chứng chỉ vật...

Đọc thêm...

Vai trò của thị trường chứng khoán

Vai trò của thị trường chứng khoán

Xu thế hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực với sự ra đời của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), của Liên Minh Châu Âu, của các khối thị trường chung, đòi hỏi các quốc...

Đọc thêm...

Mua/bán cổ phiếu xong có bán/mua được ngay không? Thế nào là ngày T+2?

Mua/bán cổ phiếu xong có bán/mua được ngay không? Thế nào là ngày T+2?

Mua/bán cổ phiếu xong có bán/mua được ngay không? Thế nào là ngày T+2? Cổ phiếu mua thành công bao lâu mới bán được và cổ phiếu bán thành công bao lâu tiền mới về tài khoản?…...

Đọc thêm...

Phát hành và niêm yết chứng khoán

Trong thuật ngữ chuyên ngành của thị trường chứng khoán có hai khái niệm và hoạt động mà các doanh nghiệp, cá nhân hay tổ chức muốn đầu tư vào chứng khoán cần hiểu rõ, đó...

Đọc thêm...

0981 93 8998