SELECT MENU

Những loại lệnh trong Chứng khoán: ATO, ATC, LO, MP, MTL, MAK, MTK là gì?

Quy định giao dịch của sàn chứng khoán Việt Nam.

Ngày hôm nay, Thanh Tùng sẽ hướng dẫn các bạn ý nghĩa và cách sử dụng của Những loại lệnh trong Chứng khoán: ATO, ATC, LO, MP, MTL, MAK, MTK là gì?. Đây là những lệnh mua bán được sử dụng chủ yếu hiện nay trên các sàn chứng khoán Việt Nam.

 

Những loại lệnh trong chứng khoán: ATO, ATC, LO, MP, MTL, MAK, MTK là gì?

Những loại lệnh trong chứng khoán: ATO, ATC, LO, MP, MTL, MAK, MTK là gì?

 

Bảng thời gian sử dụng lệnh.

Sàn Thời gian
Trước 9h 9h-9h15 9h15-11h30 11h30-13h 13h-14h30 14h30-14h45 14h45-15h Sau 15h
HOSE Đóng cửa ATO,LO LO,MP Nghỉ LO,MP ATC,LO Đóng cửa Đóng cửa
HNX LO, MTL,
MAK, MOK
LO, MTL,
MAK, MOK
ATC,LO
UPCOM LO LO

Bảng tóm tắt cách dùng các loại lệnh.

Lệnh Tên Cách đặt lệnh
( khối lượng đặt luôn cố định)
Ý nghĩa
ATO At the Openning Order
Lệnh mở cửa
Giá ATO Lệnh tranh mua, bán tại mọi mức giá mở cửa.
ATC At the Closing Order
Lệnh đóng cửa
Giá ATC Lệnh tranh mua, bán tại mọi mức giá đóng cửa.
LO Limit Order
Lệnh giới hạn
Giá cố định Lệnh xếp hàng chờ mua, bán.
MP Market Price Order
Lệnh thị trường
Lệnh quét
Giá không cố định Lệnh mua tại mức giá chờ bán thấp nhất,  lệnh bán tại

mức giá chờ mua cao nhất, phần còn lại của lệnh sẽ

chuyển thành lệnh LO tại mức giá mua cao hơn gần nhất

hoặc mức giá bán cao hơn gần nhất.

MTL Market to Limit Order
Lệnh thị trường giới hạn
Giá không cố định Giống lệnh MP.
MAK Fill and Kill Order
Lệnh thị trường khớp và hủy
Giá không cố định Giống lệnh MP nhưng có thể thực hiện toàn bộ hoặc một

phần, phần chưa khớp lệnh sẽ bị hủy ngay sau khi khớp

lệnh.

MOK Fill or Kill Order
Lệnh thị trường khớp toàn bộ hoặc hủy
Giá không cố định Giống lệnh MP nhưng nếu không được thực hiện toàn bộ

thì tự động hủy toàn bộ lệnh, kể cả phần đã khớp.

Lưu ý: Tất cả các loại lệnh đều có khối lượng đặt cố định.

 

Để có thể sử dụng thành thạo và chuyên nghiệp những loại lệnh trong chứng khoán: ATO, ATC, LO, MP các bạn tham khảo các bài viết:

 

Cách sử dụng lệnh ATO, ATC trong đặt lệnh chứng khoán.

Cách sử dụng lệnh LO trong đặt lệnh chứng khoán.

Cách sử dụng lệnh MP trong đặt lệnh chứng khoán.

 

Trên đây, Thanh Tùng đã hướng dẫn các bạn chủ đề Những loại lệnh trong Chứng khoán: ATO, ATC, LO, MP, MTL, MAK, MTK là gì? Nhà đầu tư muốn mở tài khoản chứng khoán và muốn được tham khảo những mã cổ phiếu tăng giá tốt nhất thị trường chứng khoán hiện tại như danh mục đầu tư cổ phiếu của Thanh Tùng vui lòng liên hệ với mình để được tư vấn chi tiết hơn.

 

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN()

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

0981 93 8998