SELECT MENU

Nộp tiền vào tài khoản chứng khoán qua VCB-iB@nking

Bước 1: Đăng nhập VCB-iB@nking, chọn “Dịch vụ tài chính” trong mục Thanh toán trên menu ngang

Bước 2: Tạo lệnh thanh toán

 • Mục Tài khoản nguồn: Chọn tài khoản nguồn trong danh sách tài khoản thanh toán của khách hàng. Hệ thống tự động hiển thị số dư có thể sử dụng của tài khoản được chọn để khách hàng kiểm tra số dư trước khi thực hiện giao dịch.
 • Mục Thông tin giao dịch:
  • Chọn Nhà cung cấp dịch vụ: Công ty CP Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)
  • Chọn Loại dịch vụ: Nộp tiền tài khoản chứng khoán
  • Nhập Mã khách hàng: số tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán của Nhà đầu tư mở tại HSC. Nhấp chuột vào phần Ghi chú để biết Mã khách hàng của từng loại dịch vụ. Hệ thống tự động kiểm tra tính hợp lệ của Mã khách hàng được nhập.
  • Nhập Tên khách hàng: tên chủ tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán khách hàng nộp tiền
 • Nhấn nút Xác nhận để tiếp tục giao dịch

Bước 3: Xác thực giao dịch

 • Khách hàng kiểm tra thông tin giao dịch và lựa chọn “Hình thức nhận mã OTP”
 • Nếu chọn hình thức “Smart OTP”:
  • Khách hàng chọn nút “Xác nhận”, màn hình hiển thị Mã kiểm tra giao dịch (6 ký tự)
  • Khách hàng đăng nhập ứng dụng VCB OTP trên điện thoại di động, nhập Mã kiểm tra giao dịch nêu trên để xác thực giao dịch
  • Màn hình VCB OTP hiển thị Mã OTP
 • Nếu chọn hình thức “Qua SMS”:
  • Khách hàng chọn nút “Xác nhận”, màn hình hiển thị Mã kiểm tra giao dịch (6 ký tự)
  • Khách hàng nhập Mã kiểm tra giao dịch để xác thực giao dịch
  • Ngân hàng gửi Mã OTP qua tin nhắn cho khách hàng theo số điện thoại đã đăng ký nhận OTP
 • Khách hàng chọn nút “Xác nhận” để xác nhận thông tin giao dịch

Bước 4: Xác nhận thanh toán

 • Khách hàng nhập Mã OTP (nhận qua điện thoại theo tin nhắn hoặc trên ứng dụng VCB OTP)
 • Chọn nút “Xác nhận” để hoàn tất giao dịch Khách hàng nhập Mã giao dịch OTP

Nguồn: https://www.hsc.com.vn/vn/help-center/cash/transfer-to-hsc-vcb

BÌNH LUẬN()

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

0912 842 224