SELECT MENU

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP).

751

Giá tham chiếu phiên đấu giá bán cổ phần tại BMP – Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh là 96.500đ/cp. Định giá cao hơn so với các doanh nghiệp cùng ngành. Tiếp tục duy trì đánh...

Đọc thêm...

0912 842 224