Thẻ: Cổ phiếu ngành hàng tiêu dùng và bán lẻ

Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWG).

986

Nhận định KQKD – Lợi nhuận Q1 của MWG vượt kỳ vọng. Triển vọng vẫn tốt nhưng lợi nhuận có thể ...

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM).

398

Nhận định tóm tắt KQKD – KQKD Q1 của VNM không được khả quan nhưng nằm trong kỳ vọng. Triển ...

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (KDC).

697

Ghi nhận từ ĐHCĐTN – KDC đặt kế hoạch LNST tăng trưởng 42,7% trong năm nay. HSC điều chỉnh dự báo ...

805

Nhận định tóm tắt KQKD Q1 và ĐHCĐTN – KQKD Q1 của PNJ khả quan như dự kiến. Triển vọng vẫn ...

Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SAB).

1117

Tin ĐHCĐ bất thường – Tại ĐHCĐ bất thường, cổ đông Sabeco đã thông qua bổ sung thành viên HĐQT mới ...

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM).

1527

Cổ tức bằng cổ phiếu hay cổ phiếu thưởng: Bản chất của trả cổ tức bằng cổ phiếu thưởng:  Không thay đổi ...

Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWG).

1090

Nhận định về ĐHCĐTN – MWG đặt kế hoạch khiêm tốn. MWG (Khả quan) đã tổ chức ĐHCĐTN hôm nay. Cổ đông ...