SELECT MENU

Tổng hợp

1702

Thời gian giao dịch chứng khoán là 1 trong rất nhiều các quy định mà bạn cũng như các nhà đầu tư chứng khoán khác cần biết và nắm vững về thị tường chứng khoán, mỗi sở...

Đọc thêm...

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền (KDH).

539

Nhận định ĐHCĐTN và KQKD Q1 – KQKD Q1 không được khả quan. Triển vọng khá tích cực. Tiếp tục duy trì đánh giá Nắm giữ. KDH (Nắm giữ) đã tổ chức ĐHCĐTN vào ngày 26/4/2018....

Đọc thêm...

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS).

974

Nhận định tóm tắt KQKD – PVS đạt KQKD Q1 tốt hơn kỳ vọng. Triển vọng khá khả quan. Nâng đánh giá lên MUA VÀO. Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam PVS...

Đọc thêm...

Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB).

595

Nhận định về ĐHCĐTN và KQKD Q1 – KQKD Q1 của VCB khả quan. Triển vọng tích cực. Duy trì đánh giá Khả quan. Vietcombank (VCB: Khả quan) đã tổ chức ĐHCĐTN vào ngày 27/4/2018. Cổ...

Đọc thêm...

Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG).

681

Tin doanh nghiệp – Sản lượng tiêu thụ thép xây dựng của HPG 4 tháng đầu năm tăng 7,6% so với cùng kỳ. HPG (Mua vào) hôm nay đã công bố sản lượng tiêu thụ thép xây dựng 4 tháng...

Đọc thêm...

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

1114

Nhận định KQKD tóm tắt – ACV công bố KQKD Q1 khả quan. Triển vọng tích cực. Tiếp tục duy trì đánh giá Khả quan – Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV –...

Đọc thêm...

Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWG).

986

Nhận định KQKD – Lợi nhuận Q1 của MWG vượt kỳ vọng. Triển vọng vẫn tốt nhưng lợi nhuận có thể sẽ tăng trưởng chậm lại. Tiếp tục duy trì đánh giá Khả quan. MWG (Khả...

Đọc thêm...

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB).

438

Nhận định ĐHCĐTN và KQKD Q1 – KQKD Q1 của EIB tăng mạnh nhờ hạch toán lợi nhuận đột biến. Triển vọng không thực sự khả quan. Eximbank (EIB: Khả quan) đã tổ chức ĐHCĐTN vào...

Đọc thêm...

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD).

419

Nhận định về ĐHCĐTN – PVD đặt kế hoạch kinh doanh thấp cho năm 2018. Triển vọng nhiều khả năng hồi phục dần. Tiếp tục duy trì đánh giá Khả quan. PVD (Khả quan) đã tổ chức...

Đọc thêm...

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC).

1036

Nhận định ĐHCĐTN – DRC công bố KQKD Q1 kém khả quan do doanh thu giảm và tỷ suất lợi nhuận gộp thu hẹp. Tiếp tục duy trì đánh giá Nắm giữ. DRC (Nắm giữ) đã tổ chức ĐHCĐTN...

Đọc thêm...

0912 842 224